Llicenciatura en Història (2001)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
24
30
6
0
0
60
2N
30
24
6
0
0
60
3R
24
0
30
6
0
60
TOTAL
78
54
42
6
0
180
SEGON CICLE
4T
30
6
18
6
0
60
30
0
12
18
0
60
TOTAL
60
6
30
24
0
120
TOTALS.
138
60
72
30
0
300


Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081001

Prehistòria Universal I

6

TRONCAL

 • Prehistòria
 • Arqueologia
12081003

Història Antiga Universal I

6

TRONCAL

 • Història Antiga
12081101

Història de les Formacions Socials I: Del Neolític al Feudalisme

6

OBLIGATÒRIA

 • Prehistòria
 • Història Medieval
12081108

Geografia Humana I: Població

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Humana
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081002

Prehistòria Universal II

6

TRONCAL

 • Prehistòria
 • Arqueologia
12081004

Història Antiga Universal II

6

TRONCAL

 • Història Antiga
12081102

Història de les Formacions Socials II: del Mercantilisme a la Globalització

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Moderna
 • Història Contemporània
12081103

Art Clàssic

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
12081109

Geografia Humana II: Geografia Econòmica

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Humana

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081005

Història Medieval Universal I

6

TRONCAL

 • Història Medieval
12081007

Història Medieval de la Corona d'Aragó

6

TRONCAL

 • Història Medieval
12081008

Història Moderna Universal I

6

TRONCAL

 • Història Moderna
12081104

Art Medieval I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
12081110

Geografia d'Europa I: Europa Nòrdica, Central i Oriental

6

OBLIGATÒRIA

 • Anàlisi Geogràfica Regional
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081006

Història Medieval Universal II

6

TRONCAL

 • Història Medieval
12081009

Història Moderna Universal II

6

TRONCAL

 • Història Moderna
12081105

Art Medieval II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
12081111

Geografia d'Europa II: Països Mediterranis

6

OBLIGATÒRIA

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 

Optativa

6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081010

Història Moderna de la Corona d'Aragó

6

TRONCAL

 • Història Moderna
12081011

Història Contemporània Universal I

6

TRONCAL

 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12081012

Història Contemporània Universal II

6

TRONCAL

 • Història Contemporània
12081013

Història Contemporània de Catalunya

6

TRONCAL

 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
 

Optativa

6
OPTATIVA
 

QUART CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12082014

Arqueologia

9

TRONCAL

 • Arqueologia
 • Prehistòria
12082017

Mètodes i Tècniques d'Investigació Històrica

9

TRONCAL

 • Ciències i Tècniques Historiogràfiques
 • Història Antiga
 • Història Contemporània
 • Història d'Amèrica
 • Història Medieval
 • Història Moderna
 • Arqueologia
 • Prehistòria
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12082015

El Món Actual I

6

TRONCAL

 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12082016

El Món Actual II

6

TRONCAL

 • Història Contemporània
12082114

Art del Sigle XX

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 

Optativa

6
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12082019

Paleografia i Diplomàtica. Epigrafia i Numismàtica

6

TRONCAL

 • Ciències i Tècniques Historiogràfiques
 • Història Antiga
 • Història Medieval
 • Història Moderna
12082020

Història d'Amèrica I

6

TRONCAL

 • Història d'Amèrica
 • Història Moderna
 • Història Contemporània
12082022

Tendències Historiogràfiques Actuals I

6

TRONCAL

 • Ciències i Tècniques Historiogràfiques
 • Història Antiga
 • Història Contemporània
 • Història d'Amèrica
 • Història Medieval
 • Història Moderna
 • Arqueologia
 • Prehistòria
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12082021

Història d'Amèrica II

6

TRONCAL

 • Història d'Amèrica
 • Història Moderna
 • Història Contemporània
12082023

Tendències Historiogràfiques Actuals II

6

TRONCAL

 • Ciències i Tècniques Historiogràfiques
 • Història Antiga
 • Història Contemporània
 • Història d'Amèrica
 • Història Medieval
 • Història Moderna
 • Arqueologia
 • Prehistòria
 

Optativa

6
OPTATIVA