Llicenciatura en Història de l'Art

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
36
24
0
0
0
60
2N
24
24
6
6
0
60
3R
12
24
18
6
0
60
TOTAL
72
72
24
12
0
180
SEGON CICLE
4T
36
12
6
6
0
60
12
18
18
12
0
60
TOTAL
48
30
24
18
0
120
TOTALS.
120
102
48
30
0
300


Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12071001

Art Prehistòric i del Pròxim Orient

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071009

Teoria de l'Art I

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Estètica i Teoria de les Arts
12071011

Tècniques Artístiques

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Escultura
 • Pintura
12071101

Història Antiga Universal I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Antiga
12071108

Mitologia Clàssica

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 • Filologia Llatina
 • Filologia Grega
12071109

Anàlisi Simbòlica

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 • Filologia Francesa
 • Filologia Anglesa
 • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12071010

Teoria de l'Art II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Estètica i Teoria de les Arts
12071102

Història Antiga Universal II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Antiga
12071012

Conservació del Patrimoni Cultural

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Escultura
 • Pintura
12071002

Art Clàssic

6

TRONCAL

 • Història de l'Art

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12071003

Art Medieval I

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071005

Art del Renaixement

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071103

Història Medieval Universal I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Medieval
12071105

Història Moderna Universal I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Moderna
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12071004

Art Medieval II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071006

Art Barroc

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071104

Història Medieval Universal II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Medieval
12071106

Història Moderna Universal II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Moderna
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12071007

Art del Segle XIX

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071107

Història Contemporània Universal I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Contemporània
12071110

Museologia I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
12071111

Art Català I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12071008

Art del Segle XX

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12071112

Art Català II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12072013

Fonts de la Història de l'Art I

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12072017

Història de la Música I

6

TRONCAL

 • Música
12072019

Història de les Idees Estètiques I

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Estètica i Teoria de les Arts
12072115

Conservació i Teoria de la Restauració

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12072014

Fonts de la Història de l'Art II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12072018

Història de la Música II

6

TRONCAL

 • Música
12072020

Història de les Idees Estètiques II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 • Estètica i Teoria de les Arts
12072114

Museologia II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12072015

Història del Cinema I

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12072113

Patrimoni Etnològic i nova Museografia

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 • Antropologia Social
12072117

Últimes Tendències Artístiques

6

OBLIGATÒRIA

 • Història de l'Art
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12072016

Història del Cinema II

6

TRONCAL

 • Història de l'Art
12072116

Règim Jurídic del Patrimoni Cultural

6

OBLIGATÒRIA

 • Dret Romà
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
 

Optativa

 
OPTATIVA