Llicenciatura en Geografia (2001)

     
     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
36
18
6
0
0
60
2N
12
30
6
12
0
60
3R
12
24
18
6
0
60
TOTAL
60
72
30
18
0
180
SEGON CICLE
4T
24
12
18
6
0
60
24
18
12
6
0
60
TOTAL
48
30
30
12
0
120
TOTALS.
108
102
60
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091001

Geografia Física I . Geomorfologia

6

TRONCAL

 • Geografia Física
 • Geodinàmica Externa
 • Geodinàmica Interna
12091003

Geografia Humana I. Població

6

TRONCAL

 • Geografia Humana
12091005

Cartografia I. Cartografia General

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
 • Urbanística i Ordenació del Territori
12091101

Mètodes Quantitatius en Geografia

6

OBLIGATÒRIA

 • Analisí Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
12091102

Història de les Formacions Socials I: del Neolític al Feudalisme

6

OBLIGATÒRIA

 • Prehistoria
 • Historia Medieval
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091002

Geografia Física II. Climatologia

6

TRONCAL

 • Geografia Física
 • Geodinàmica Externa
 • Geodinàmica Interna
12091004

Geografia Humana II. Geografia Econòmica

6

TRONCAL

 • Geografia Humana
12091006

Cartografia II. Cartografia Temàtica

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
 • Urbanística i Ordenació del Territori
12091103

Història de les Formacions Socials II: del Mercantilisme a la Globalització

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Moderna
 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091007

Geografia d'Espanya I

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12091104

Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica

6

OBLIGATÒRIA

 • Analisí Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
12091107

El Món Actual I

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091008

Geografia d'Espanya II

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12091106

Geografia Física. Biogeografia

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Física
12091108

El Món Actual II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Contemporània
12091105

Geografia Rural

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Humana

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091009

Geografia d'Europa I: Europa Nòrdica, Central i Oriental

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12091109

Geografia dels Espais Turístics

6

OBLIGATÒRIA

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12091110

Geografia Física i Medi Ambient

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Física
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
 

Optativa

6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12091010

Geografia d'Europa II: Països Mediterranis

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12091111

Geografia Urbana

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Humana
12091112

Història Contemporània Universal II

6

OBLIGATÒRIA

 • Història Contemporània
 

Optativa

6
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12092011

Geografia Física Aplicada I.Geomorfologia i Biogeografia

6

TRONCAL

 • Geografia Física
 • Geodinàmica Externa
 • Geodinàmica Interna
12092013

Geografia Humana Aplicada I. Geodemografia

6

TRONCAL

 • Geografia Humana
12092113

Tècniques I. Tècniques Qualitatives d'Investigació

6

OBLIGATÒRIA

 • Antropologia Social
 

Optativa

.
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12092012

Geografia Física Aplicada II. Climatologia i Hidrogeografia

6

TRONCAL

 • Geografia Física
 • Geodinàmica Externa
 • Geodinàmica Interna
12092014

Geografia Humana Aplicada II. Ciutat i Planificació Urbana

6

TRONCAL

 • Geografia Humana
12092114

Geografia Física. Variabilitat i Canvi Climàtic

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Física
 

Optativa

.
OPTATIVA
 
 

Optativa

.
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12092015

Ordenació del Territori I

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
 • Urbanística i Ordenació del Territori
12092017

Teoria i Mètodes de la Geografia I

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
12092115

Desenvolupament Regional i Local

6

OBLIGATÒRIA

 • Anàlisi Geogràfica Regional
12092116

Geografia de Catalunya

6

OBLIGATÒRIA

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 

Optativa

.
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12092016

Ordenació del Territori II

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
 • Urbanística i Ordenació del Territori
12092018

Teoria i Mètodes de la Geografia II

6

TRONCAL

 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Física
 • Geografia Humana
12092117

Desenvolupament Rural

6

OBLIGATÒRIA

 • Geografia Humana
 

Optativa

.
OPTATIVA