Llicenciatura en Filologia Hispànica (2001)

  Estructura    
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
60
0
0
0
0
60
2N
18
42
0
0
0
60
3R
0
24
18
18
0
60
TOTAL
78
66
18
18
0
180
SEGON CICLE
4T
42
6
6
6
0
60
24
12
18
6
0
60
TOTAL
66
18
24
12
0
120
TOTALS.
144
84
42
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131002

Lingüística

12

TRONCAL

 • Lingüística General
12131003

Teoria de la Literatura

12

TRONCAL

 • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
12131001

Llatí

12

TRONCAL

 • Filologia Llatina
12131005

Llengua Espanyola

12

TRONCAL

 • Llengua Espanyola
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131006

Literatura Espanyola en els seus Orígens

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131007

Literatura Espanyola en els Segles d'Or

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola

SEGON CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131014

Matèria Segona Llengua i/o la seva literatura: Llengua i Literatura Anglesa

12

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
12131121

Llengua Catalana

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12131008
12131010
12131012

Matèria Segona Llengua i/o la seva literatura: Llengua Alemanya I / Llengua Francesa I / Llengua i Literatura Grega I

6

TRONCAL

 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Grega
12131122

Fonètica i Fonologia de la Llengua Espanyola

6

OBLIGATÒRIA

 • Llengua Espanyola
12131016 Morfologia de l'Espanyol I
6
TRONCAL
 • Llengua Espanyola
12131102 Fonaments de l'Anàlisi Literària Aplicada a la Llengua Espanyola
6
OBLIGATÒRIA
 • Literatura Espanyola
12131103

Llatí Vulgar

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Llatina
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131009
12131011
12131013

Matèria Segona Llengua i/o la seva literatura: Literatura Alemanya I / Literatura Francesa I / Llengua i Literatura Grega II

6

TRONCAL

 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Grega
12131123

Sintaxi de l'Espanyol I

6

OBLIGATÒRIA
 • Llengua Espanyola
12131101

Literatura Romànica

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Filologia Francesa
 • Filologia Romànica

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131110

Matèria Segunda llengua i/o la seva literatura: Llengua Anglesa I

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12131118

Lingüística Romànica I

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
 • Filologia Francesa
 • Filologia Romànica
12131104
12131106
12131108
12131113
12131111

Matèria Segona llengua i/o la seva literatura: Llengua Alemanya II / Llengua Francesa II / Literatura Grega/ Literatura Llatina / Literatura Catalana Contemporània I

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Grega
 • Filologia Llatina
 • Filologia Catalana
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12131105

Espanyol Parlat

6

OBLIGATÒRIA
 • Llengua Espanyola
12131105
12131107
12131109
12131114
12131112

Matèria Segona llengua i/o la seva literatura: Literatura Alemanya II / Literatura Francesa II / Orígens dels Gèneres Literaris / Pensament Clàssic i Cultura Occidental / Literatura Catalana Contemporània II

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Grega
 • Filologia Llatina
 • Filologia Catalana
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12132018 Història de la Llengua Espanyola

6

TRONCAL

 • Llengua Espanyola
12132020 Literatura Hispanoamericana I. De l'Època Colonial al Modernisme

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola
12132022 Morfologia de l'Espanyol II
6
TRONCAL
 • Llengua Espanyola
12132024 Metodologia de l'Anàlisi Literària Aplicada a la Literatura Espanyola
6
TRONCAL
 • Literatura Espanyola
12132027 Literatura Espanyola dels Segles XVIII-XIX
6
TRONCAL
 • Literatura Espanyola
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12132019

Història de l'Espanyol d'Amèrica

6

TRONCAL

 • Llengua Espanyola
12132023 Sintaxi de l'Espanyol II
6
TRONCAL
 • Llengua Espanyola
12132119 Teoria de la Comunicació
6
OBLIGATÒRIA
 • Lingüística General
  Optativa  
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12132120

Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola

12

OBLIGATÒRIA

 • Llengua Espanyola
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12132021 Literatura Hispanoamericana II. Segle XX
6
TRONCAL
 • Literatura Espanyola
12132028

Literatura Espanyola del Segle XX: Novela

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola
 

Optativa

.
OPTATIVA
 
  Optativa
.
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12132025

Temes i Gèneres de la Literatura Espanyola

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola
12132026

Literatura Espanyola del Segle XX: Poesia

6

TRONCAL

 • Literatura Espanyola
 

Optativa

 
OPTATIVA