Llicenciatura en Filologia Catalana (2001)

  Estructura    
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
60
0
0
0
0
60
2N
18
42
0
0
0
60
3R
0
42
12
6
0
60
TOTAL
78
84
12
6
0
180
SEGON CICLE
4T
30
0
18
12
0
60
12
18
18
12
0
60
TOTAL
42
18
36
24
0
120
TOTALS.
120
102
48
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121001

Lingüística

12

TRONCAL

 • Lingüística General
12121002

Teoria de la Literatura

12

TRONCAL

 • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
12121003

Llatí

12

TRONCAL

 • Filologia Llatina
12121004

Llengua Catalana

12

TRONCAL

 • Filologia Catalana
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121007

Literatura Catalana Contemporània I

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121006

Literatura Catalana Contemporània II

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana

SEGON CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121122

Fonètica i Fonologia Catalana

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
12121016

Matèria Segona Llengua i la seva literatura: Llengua i Literatura Anglesa

12

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
12121121

Llengua Espanyola

12

OBLIGATÒRIA

 • Literatura Espanyola
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
12121009

Morfologia Catalana

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
12121010
12121012
12121014

Matèria Segona Llengua i la seva literatura: Llengua Alemanya I / Llengua Francesa I / Llengua i Literatura Grega I

6

TRONCAL

 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Griega
12121102

Llatí Vulgar

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Llatina
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121011
12121013
12121015

Matèria Segona Llengua i la seva literatura: Literatura Alemanya I / Literatura Francesa I / Llengua i Literatura Grega II

6

TRONCAL

 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Griega
12121101

Literatura Romànica

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
 • Filologia Francesa
 • Filologia Romànica
 • Literatura Espanyola
12121103

Qüestions sobre la Literatura Catalana dels segles XVI-XVIII

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121104

Literatura Catalana Medieval I

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
12121114

Matèria Segunda llengua i/o la seva literatura: Llengua Anglesa I

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121105

Sociolingüística Catalana

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
12121107

Lingüística Romànica I

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
 • Filologia Francesa
 • Filologia Romànica
 • Llengua Espanyola
12121108
12121112
12121115
12121117
12121119

Matèria Segona llengua i/o la seva literatura: Llengua Alemanya II / Llengua Francesa II / Literatura Grega/ Literatura Llatina / Literatura Espanyola en els seus orígens

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Griega
 • Filologia Llatina
 • Literatura Espanyola
 

Optativa

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12121106

Etnopoètica

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
12121111
12121113
12121116
12121118
12121120

Matèria Segona llengua i/o la seva literatura: Literatura Alemanya II / Literatura Francesa II / Orígens dels gèneres literaris / Pensament Clàssic i Cultura Occidental / Literatura Espanyola en els Segles d'Or

6

OBLIGATÒRIA
 • Filologia Alemanya
 • Filologia Francesa
 • Filologia Griega
 • Filologia Llatina
 • Literatura Espanyola
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

QUART CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122020

Literatura Catalana del segle XIX

12

TRONCAL

 • Filologia Catalana
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122017

Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana I

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
12122019

Literatura Catalana Contemporània III

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122018

Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana II

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
  Optativa  
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122109

Dialectologia Catalana

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122021

Sintaxi Catalana I

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
  Optativa  
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12122022

Sintaxi Catalana II

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
12122110

Literatura Catalana Medieval II

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
 

Optativa

 
OPTATIVA