Llicenciatura en Filologia Anglesa

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Llengua Anglesa II Llengua Anglesa I
Introducció a l'Anglès Oral i Escrit
El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa I Llengua Anglesa I
Introducció a l'Anglès Oral i Escrit
Gramàtica Anglesa I Llengua Anglesa II
Traducció Anglesa II Traducció Anglesa I
Cultura dels Països de la Commonwealth II Cultura dels Països de la Commonwealth I
Literatura en Llengua Anglesa de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda Literatura en Llengua Anglesa d'Àfrica, el Carib i l'Índia