Llicenciatura en Filologia Anglesa

  Estructura     Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2001)
  Continguts     Calendari d'Extinció (Pla 1993)
  Prerequisits     Accès al 2n cicle d'altres titulacions

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
48
12
0
0
0
60
2N
36
18
6
0
0
60
3R
0
42
12
6
0
60
TOTAL
84
72
18
6
0
180
SEGON CICLE
4T
24
6
18
12
0
60
30
0
18
12
0
60
TOTAL
54
6
36
24
0
120
TOTALS.
138
78
54
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141003

Llengua Anglesa I

12

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12141005

Lingüística

12

TRONCAL

 • Lingüística General
    12141015

Teoria de la Literatura

12

TRONCAL

 • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
    12141101

Introducció a l'Anglès Oral i Escrit

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
Llengua (*) Espanyol 12141001 Llengua Espanyola
12
TRONCAL
 • Llengua Espanyola
Català 12141002

Llengua Catalana

12

TRONCAL

 • Filologia Catalana

(*) A les matèries assenyalades només s'haurà de cursar un dels idiomes relacionats


SEGON CURS
El període d'impartició d'aquesta matèria està definit a les assignatures en què es desglossa
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
Segona Llengua i la seva Literatura (*) Alemany 12141008 Llengua Alemanya I (2n curs quadrimeste 1r)

6

 

TRONCAL
 • Filologia Alemana
12141009 Literatura Alemanya I (3r curs quadrimestre 1r)
6
TRONCAL
Francès 12141010 Llengua Francesa I (2n curs quadrimestre 1r)
6
TRONCAL
 • Filologia Francesa
12141011 Literatura Francesa I (2n curs quadrimestre 2n)
6
TRONCAL
Grec 12141012 Llengua i Literatura Grega I (2n curs quarimestre 1r)
6
TRONCAL
 • Filologia Grega
12141013 Llengua i Literatura Grega II (2n curs quadrimestre 2n)
6
TRONCAL
Llatí 12141014 Llatí (2n curs anual)
12
TRONCAL
 • Filologia Llatina

(*) A les matèries assenyalades només s'haura de cursar un dels idiomes relacionats

Anuals
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141004

Llengua Anglesa II

12

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
Primer Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141006

Lectura Crítica de Textos Anglesos I

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12141102

El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa I

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
    12141118

Cultura de les Illes Britàniques I

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
Segon Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
 
    12141007

Lectura Crítica de Textos Anglesos II

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12141103

El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa II

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
     

Optativa

 
OPTATIVA
 

TERCER CURS
El període d'impartició d'aquesta matèria està definit a les assignatures en què es desglossa
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
Segona Llengua i/o la seva Literatura (*) Alemany 12141104 Llengua Alemanya II (2n curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
 • Filologia Alemanya
12141105 Literatura Alemanya II (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
Francès 12141106 Llengua Francesa II (3r curs quadrimestre 1r)
6
OBLIGATÒRIA
 • Filologia Francesa
12141107 Literatura Francesa II (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
Grec 12141108 Literatura Grega (3r curs quadrimestre 1r)
6
OBLIGATÒRIA
 • Filologia Grega
12141109 Orígens dels Gèneres Literaris (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
Llatí 12141110 Literatura Llatina (3r curs quadrimestre 1r)
6
OBLIGATÒRIA
 • Filologia Llatina
12141111 Pensament Clàssic i Cultura Occidental (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
Espanyol 12141112 Literatura Espanyola en els seus orígens (3r curs quadrimestre 1r)
6
OBLIGATÒRIA
 • Literatura Espanyola
12141113 Literatura Espanyola en els segles d'Or (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
Català 12141114 Literatura Catalana Contemporània I (3r curs quadrimestre 1r)
6
OBLIGATÒRIA
 • Filologia Catalana
12141115 Literatura Catalana Contemporània II (3r curs quadrimestre 2n)
6
OBLIGATÒRIA
(*) A les matèries assenyalades només s'haurà de cursar un dels idiomes relacionats
Anual
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141120

Introducció a la Literatura Anglesa

12

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
Primer Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141116

Anàlisi dels Gèneres Textuals en Anglès

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
    12141119

Adquisició de la Llengua Anglesa

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
     

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12141117

Traducció Anglesa I

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
 • Traducció i Interpretació.
     

Optativa

.
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12142016

Gramàtica Anglesa I

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142023

Cultura dels Països de la Commonwealth I

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142024

Cultures Nordamericanes I

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
      Optativa  
OPTATIVA
 
     

Optativa

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12142017

Gramàtica Anglesa II

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142121

Literatures en Llengua Anglesa d'Àfrica, el Carib i l'Índia

6

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Anglesa
     

Optativa

.
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12142018

Història de la Llengua Anglesa

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142020

Literatura Anglesa del s. XIX

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142022

Literatura dels Estats Units de Nordamèrica I

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
     

Optativa

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Matèria Idioma Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrea de Coneixement
    12142019

Variació en la Llengua Anglesa

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
    12142021

Literatura Anglesa del S. XX

6

TRONCAL

 • Filologia Anglesa
      Optativa  
OPTATIVA
 
     

Optativa

 
OPTATIVA