Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2001)

     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
SEGON CICLE
1R
48
12
12
0
0
72
2N
36
6
18
18
0
78
TOTAL
84
18
30
18
0
150
TOTALS.
84
18
30
18
0
150


Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12102005

Història de l'Antropologia

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102011

Tècniques I: Tècniques Qualitatives d'Investigació

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102008

Antropologia Política

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Economia Aplicada
 • Història Contemporània
 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
12102102

Teoria Social I

6

OBLIGATÒRIA

 • Filosofia
 

2 assignatures Optatives

 
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12102001

Religió i Visió del Món

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102006

Estadística Aplicada a les Ciències Socials

6

TRONCAL

 • Estadística i Investigació Operativa
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12102007

Treball, Economia i Societat

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Economia Aplicada
 • Història Contemporània
 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
12102010

Geografia Humana i Demografia

6

TRONCAL

 • Geografia Humana
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
12102009

Etnologia Regional I

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102101

Comunicació i Cultura

6

OBLIGATÒRIA

 • Antropologia Social

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12102002

Antropologia Urbana

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102003

Parentiu, Família i Modernitat

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102004

Antropologia de la Medicina

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102013

Teoria i Mètodes en Antropologia Social

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102014

Patrimoni Etnològic i Nova Museologia

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
12102103

Teoria Social II

6

OBLIGATÒRIA

 • Filosofia
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
12102012

Tècniques II: Dissenys d'Investigació

6

TRONCAL

 • Antropologia Social
 

Optativa

 
OPTATIVA
 
 

Optativa

OPTATIVA

 
 

Optativa

.
OPTATIVA