Diplomatura en Treball Social (2001)

     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
48
6
4,5
1,5
0
60
2n
46,5
0
9
4,5
0
60
3r
30
4,5
13,5
12
0
60
TOTALS
124,5
10,5
27
18
0
180

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15051005 Psicologia Bàsica
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051009 Estructura dels Serveis Socials
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051012 Sociologia
7,5
TRONCAL
 • Antropologia Social
 • Sociologia
15051014 Fonaments del Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
15051102 Estadística Aplicada a les Ciències Socials
6
OBLIGATÒRIA
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15051001 Elements de Dret Públic
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Penal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Filosofia del Dret
15051003 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
4,5
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15051006 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051015 Habilitats i Tècniques en Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia

Optatives

A primer curs s'han de cursar 4,5 crèdits optatius

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15051002 Elements de Dret Privat
4,5
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Penal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Filosofia del Dret
15051007 Psicologia Social
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051010 Serveis Socials i Serveis de Benestar Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051013 Antropologia
6
TRONCAL
 • Antropologia Social
 • Sociologia
15051016 Metodologia de la Intervenció en Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
Segon Quadrimestre
15051017 Practicum d'Intervenció
16,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia

Optatives

A segon curs s'han de cursar 9 crèdits optatius

TERCER CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15051019 Practicum d'Investigació Aplicada
9
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15051004 Política Social
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051008 Salut Pública i Treball Social
4,5
TRONCAL
 • Enfermeria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Medicina Legal i Forense
Segon Quadrimestre
15051011 Gestió i Organització dels Serveis Socials
4,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051018 Treball Social Comunitari
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
15051101 Deontologia del Treball Social
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Treball Social i Serveis Socials

Optatives

A tercer curs s'han de cursar 13,5 crèdits optatius