Diplomatura en Treball Social

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  15051201 Pedagogia Social

4,5

 • Teoria i Història de la Educació
  15051202 Elements d'Economia
4,5
 • Economia Aplicada
  15051203 Treball Social i Tercera Edat
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051204 Treball Social i Discapacitats
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051205 Psicosociologia i Dinàmica de Grups
4,5
 • Psicologia Social
  15051206 Treball Social i Marginació
4,5
 • Antropologia Social
  15051207 Intervenció Social en l'Àmbit de la Salut Mental
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051208 Treball Social i Drogodependències
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051209 Justícia Penal Juvenil
4,5
 • Dret Penal
  15051210 Treball Social en la Família i la Infància
4,5
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051211 Sociologia de la Juventut
4,5
 • Sociologia
  15051212 Gestió i Direcció de Centres
4,5
 • Organització d'Empreses
  15051213 Economia i Control Pressupostari
6
 • Economia Aplicada
 • Treball Social i Serveis Socials
  15051214 Història del Pensament Social
6
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Història de la Filosofia
 • Antropologia Social
  15051215 Educació del Temps Lliure
6
 • Psicologia Social
 • Didàctica i Orgalització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
  15051216 Sociologia dels Grups Socials
6
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Sociologia
 • Antropologia Social
 • Psicologia Social
  15051217 Cursos Monogràfics
6
 • Totes les àrees que figuren en les assignatures optatives