Diplomatura en Relacions Laborals (2002)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS

PRIMER CICLE
1R

57

4,5
0
0
0
61,5
2N

36

4,5
9
10,5
0
60
3R
34,5
4,5
13,5
9
0
61,5

TOTALS

127,5

13,5
22,5
19,5
0
183


Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061006

Dret del Treball I

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061019

Psicologia del Treball

4,5

TRONCAL
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061014

Història Social i Política Contemporània

6

TRONCAL
 • Història Contemporània
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Història del Pensament i els Moviments Socials i Polítics
 • Sociologia
15061023

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15061013

Institucions de Dret Privat

6

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
15061011

Institucions de Dret Constitucional

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061015

Organització d'Empreses I

6

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
15061007

Dret del Treball II

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061020

Psicologia de les Organitzacions

4,5

TRONCAL
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061012

Institucions de Dret Administratiu

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
15061024

Sociologia de les Relacions Laborals

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15061101

Introducció al Dret Processal

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Processal

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061008

Dret del Treball III

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061004

Dret Sindical I

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061016

Organització d'Empreses II

6

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
15061001

Dret de la Seguretat Social I

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061009

Polítiques de Recursos Humans

4,5

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15061002

Dret de la Seguretat Social II

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061005

Dret Sindical II

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061102

Institucions de Dret Tributari

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Financer i Tributari
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061003

Dret de la Seguretat Social III

4,5

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061010

Psicologia dels Recursos Humans

6

TRONCAL
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15061021

Dret de la Seguretat i la Salut en el Treball

6

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Sociologia
 • Medicina Legal i Forense
15061017

Pràctiques Integrades I

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Organització d'Empreses
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15061018

Pràctiques Integrades II

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Organització d'Empreses
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
15061022

Salut, Seguretat i Higiene

6

TRONCAL

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Sociologia
 • Medicina Legal i Forense
15061103

Dret Processal del Treball

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 

Optativa

4,5
OPTATIVA
 
 

Optativa

4,5
OPTATIVA