Diplomatura en Relacions Laborals

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
15061201 Tributació del Treball i de la Seguretat Social
4,5
 • Dret Financer i Tributari
15061202 Dret Sancionador del Treball
4,5
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061203 Introducció al Dret Social Comunitari
4,5
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15061204 Dret de la Funció Pública
4,5
 • Dret Administratiu
15061205 Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers
4,5
 • Dret Internacional Privat
15061206 Intervenció Pública en l'Àmbit Laboral
4,5
 • Dret Constitucional
 • Dret Administratiu
15061207 Història de les Institucions Juridicolaborals
4,5
 • Història del Dret i de les Institucions
15061208 Dret Societari
4,5
 • Dret Mercantil
15061209 Institucions de Dret Mercantil
4,5
 • Dret Mercantil
15061210 Comptabilitat
4,5
 • Economia Financera i Comptabilitat
15061211 Noves tendències en la Gestió dels Recursos Humans
4,5
 • Organització d'Empreses
15061212 Habilitats en Consultoria
4,5
 • Organització d'Empreses
15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
 • Sociologia
15061214 Introducció a l'Economia
4,5
 • Economia Aplicada
15061215 Introducció a l'Economia Espanyola
4,5
 • Economia Aplicada
15061216 Tècniques de Selecció
4,5
 • Psicologia Social
15061217 Prevenció i Riscos en el Treball
4,5
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
15061218 Psicologia del Treball i Salut Laboral
4,5
 • Psicologia Social
15061219 Tecnologia i Relacions Laborals
4,5
 • Sociologia
15061220 Pràctiques en Empreses
4,5
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Organització d'Empreses