Llicenciatura en Dret (2002)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
49,5
4,5
9
0
0
63
2N
60
0
0
0
0
60
3R
54
0
9
0
0
63
TOTAL
163,5
4,5
18
0
0
186
SEGON CICLE
4T
46,5
0
9
4,5
0
60
15
0
18
27
0
60
TOTAL
61,5
0
27
31,5
0
120
TOTALS.
225
4,5
45
31,5
0
306Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071101

Ciència Política

4,5

OBLIGATÒRIA
 • Ciència Política i de l'Administració
15071012

Dret Romà

7,5

TRONCAL
 • Dret Romà
15071013

Economia Política i Hisenda Pública I

4,5

TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Organització d'Empreses
15071015

Història del Dret Espanyol

7,5

TRONCAL
 • Història del Dret i de les Institucions
15071018

Teoria del Dret

6

TRONCAL
 • Filosofia del Dret
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071003

Dret Civil I

6

TRONCAL
 • Dret Civil
15071006

Dret Constitucional I

7,5

TRONCAL
 • Dret Constitucional
15071014

Economia Política i Hisenda Pública II

4,5

TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Organització d'Empreses
15071017

Introducció al Dret Processal

6

TRONCAL
 • Dret Processal
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 

SEGON CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071009

Dret Internacional Públic

9

TRONCAL
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
15071010

Dret Penal I

9

TRONCAL
 • Dret Penal
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071001

Dret Administratiu I

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
15071004

Dret Civil II

7,5

TRONCAL
 • Dret Civil
15071007

Dret Constitucional II

6

TRONCAL
 • Dret Constitucional
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071002

Dret Administratiu II

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
15071005

Dret Civil III

6

TRONCAL
 • Dret Civil
15071016

Institucions de Dret Comunitari

7,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
15071008

Dret Constitucional III

6

TRONCAL

 • Dret Constitucional

TERCER CURS
Anuals
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071027

Dret Mercantil I

9

TRONCAL
 • Dret Mercantil
15071011

Dret Penal II

9

TRONCAL
 • Dret Penal
Primer Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071019

Dret Administratiu III

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
15071021

Dret Civil IV

6

TRONCAL
 • Dret Civil
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15071020

Dret Administratiu IV

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
15071022

Dret Civil V

6

TRONCAL
 • Dret Civil
15071024

Dret Financer i Tributari I

7,5

TRONCAL
 • Dret Financer i Tributari
15071029

Dret Processal Civil

7,5

TRONCAL

 • Dret Processal

QUART CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15072026

Dret Internacional Privat

9

TRONCAL
 • Dret Internacional Privat
15072031

Dret del Treball i la Seguretat Social

9

TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15072025

Dret Financer i Tributari II

7,5

TRONCAL
 • Dret Financer i Tributari
15072028

Dret Mercantil II

7,5

TRONCAL
 • Dret Mercantil
15072032

Filosofia del Dret

4,5

TRONCAL
 • Filosofia del Dret
15072030

Dret Processal Penal

4,5

TRONCAL
 • Dret Processal
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15072023

Dret Eclesiàstic de l'Estat

4,5

TRONCAL

 • Dret Eclesiàstic de l'Estat
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15072033

Practicum I

4,5

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15072034

Practicum II

6

TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15072035

Practicum III

4,5

TRONCAL

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Processal
 • Dret del Treball i la Seguretat Social
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA