Llicenciatura en Ciències del Treball

     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
SEGON CICLE
1R
31,5
9
10,5
9
0
60
2N
34,5
9
13,5
3
0
60
TOTAL
66
18
24
12
0
120
TOTALS.

66

18
24
12
0
120


Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15042001 Anàlisi de Gestió i Organització de Recursos Humans
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042003 Anàlisi Interna de Recursos
4,5
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Organització d'Empreses
15042009 Teories i Models
4,5
TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042101 Estadística Bàsica i Mètodes Quantitatius
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 

Optativa

OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15042002 Gestió de Qualitat i Auditoria del Sistema
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Organització d'Empreses
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042004 Gestió del Compliment i la Compensació
4,5
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Organització d'Empreses
15042007 Dret de l'Ocupació
6
TRONCAL
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Economia Aplicada
15042102 Sistemes d'Informació i Comunicació en les Organitzacions
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Social
 

Optativa

 
OPTATIVA
 

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15042005 Teories del Mercat de Treball
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Història i Institucions Econòmiques
15042008 Anàlisi de Polítiques Públiques
6
TRONCAL
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Economia Aplicada
15042011 Anàlisi i Gestió de la Negociació i el Conflicte
6
TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042103 Fiscalitat del Treball
4,5

OBLIGATÒRIA

 • Dret Financer i Tributari
  Optativa  
OPTATIVA
 
  Optativa  

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
15042006 Dinàmica del Mercat de Treball
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Història i Institucions Econòmiques
15042010 Sistema Normatiu de les Relacions Laborals
4,5
TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042012 Estratègia en la Prevenció de Conflictes
6
TRONCAL
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Psicologia Social
 • Sociologia
15042104 Gestió Interna de l'Empresa
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Organització d'Empreses
 

Optativa

 
OPTATIVA