Diplomatura en Infermeria(2002)

     
     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
64,5
0
4,5
4,5
0
73,5
2N
61,5
0
9
0
0
70,5
3R
46,5
4,5
9
18
0
78
TOTALS
172,5
4,5
22,5
22,5
0
222

Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031010 Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
10,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Dermatologia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
18031016 Estructura i Funció del Cos Humà
10,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Infermeria
 • Anatomia i Embriologia humana
 • Histologia
18031019 Fonaments d'Infermeria
15
TRONCAL
 • Infermeria
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031003 Introducció a la Infermeria Comunitària
7,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Microbiologia
 • Immunologia
 • Parasitologia
18031018 Nutrició i Dietètica en Infermeria
6
TRONCAL
 • Farmacologia
 • Nutrició i Bromatologia
 • Infermeria
18031002 Ciències Psicosocials Aplicades I
4,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Social
 • Sociologia
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031020 Legislació i Ètica Professional
4,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Dret Administratiu
 • Medicina Legal i Forense
 • Filosofia del Dret
 • Filosofia Moral
18031021 Ciències Psicosocials aplicades II
6
TRONCAL
 • Infermeria
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Social
 • Sociologia
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 

SEGON CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031008 Infermeria Materno-Infantil
15
TRONCAL
 • Infermeria
 • Pediatria
 • Obstetrícia i Ginecologia
18031011 Infermeria Medicoquirúrgica I
15
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina
 • Cirugia
 • Dermatologia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031004 Infermeria Comunitària I
6
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Microbiologia
 • Immunologia
 • Parasitologia
18031017 Farmacologia
6
TRONCAL
 • Farmacologia
 • Nutrició i Bromatologia
 • Infermeria
18031007 Infermeria Geriàtrica
7,5
TRONCAL
 • Infermeria
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031006 Practicum Comunitari
6
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Microbiologia
 • Immunologia
 • Parasitologia
18031013 Practicum Medicoquirúrgic I
6
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Dermatologia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031005 Infermeria Comunitària II
10,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Microbiologia
 • Inmunologia
 • Parasitologia
18031015 Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
9
TRONCAL
 • Infermeria
18031012 Infermeria Médicoquirúrgica II
12
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Dermatologia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031001 Administració de Serveis d'Infermeria
7,5
TRONCAL
 • Infermeria
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
18031101 Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Infermeria
 • Història de la Ciència
18031014 Practicum Medicoquirúrgic II
7,5
TRONCAL
 • Infermeria
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Dermatologia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia