Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial

     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
72
4,5
0
6
0
82,5
2n
45
18
9
9
0
81
3r
21
12
24
9
6
72
TOTALS
138
34,5
33
24
6
235,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20021006 Principis de Física
9
TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Mecànica
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Aplicada
 • Electromagnetisme
20021005 Àlgebra
4,5
TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
20021004 Càlcul
9
TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
20021003 Estadística Aplicada
6
TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
20021002 Introducció a la Informàtica
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
20021001 Economia i Organització Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Organització d'Empreses
20021023 Química Analítica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
20021022 Química Orgànica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Orgànica
20021021 Termo-Electroquímica
7,5
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Física
20021020 Fonaments de Química
6
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Enginyeria Química
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20021019 Laboratori de Química I
6
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Enginyeria Química
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Química Física
20021018 Laboratori de Química II
6
TRONCAL
 • Química Analítica
 • Enginyeria Química
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Química Física
20021017 Fonaments d'Enginyeria Química
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
20021015 Disseny de Reactors Químics
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Física
20021014 Laboratori d'Enginyeria Química
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20021013 Laboratori d'Enginyeria Tèrmica
3
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20021012 Laboratori d'Enginyeria Fluidodinàmica
3
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20021011 Expressió Gràfica en Enginyeria Química
6
TRONCAL
 • Expressió Gràfica de l'Enginyeria
20021010 Control de Processos
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
20021009 Química Industrial
9
TRONCAL
 • Enginyeria Química
20021008 Contaminació Ambiental
3
TRONCAL
 • Enginyeria Química
20021007 Oficina Tècnica en Enginyeria Química
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Projectes d'Enginyeria
20021024 Projecte Fi de Carrera I
6
TRONCAL
 • Totes les Àrees
20021016 Cinètica Aplicada
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
20021101 Mètodes Numèrics
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisis Matemàtico
20021105 Tecnologia Elèctrica
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Elèctrica
20021107 Enginyeria Tèrmica
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
20021106 Enginyeria Fluidomecànica
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
20021108 Elements de Control
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
20021109 Projecte Fi de Carrera II
6
OBLIGATÒRIA
 • Totes les Àrees
  Optatives
33
OPTATIVES