Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica

       
       
         

 

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS

PRIMER CICLE

1R
66
9
0
0
0
75
2N
33
36
0
6
0
75
3R
27
0
19,5
16,5
12
75
TOTALS
126
45
19,5
22,5
12
225
Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031001 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I
6
TRONCAL
 • Expressió Gràfica en l'Enginyeria.
 • Enginyeria Mecànica.
20031003 Fonaments de Ciència de Materials
6
TRONCAL
 • Ciència dels Materials i Enginyeria Metalúrgica.
 • Enginyeria Química.
20031004 Fonaments Físics de l'Enginyeria
9
TRONCAL
 • Electromagnetisme.
 • Física Aplicada.
 • Física de la Matèria Condensada.
 • Enginyeria Elèctrica.
 • Enginyeria Mecànica.
20031005 Fonaments d'Informàtica
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics.
20031006 Mètodes Estadístics de l'Enginyeria
6
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa.
 • Matemàtica Aplicada.
20031007 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I
6
TRONCAL
 • Anàlisi Matemàtica.
 • Estadística i Investigació Operativa.
 • Matemàtica Aplicada.

 

Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031002 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II
6
TRONCAL
 • Expressió Gràfica en l'Enginyeria.
 • Enginyeria Mecànica.
20031101 Projecte Integrat
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Totes les àrees implicades.
20031102 Mètodes Numèrics
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Anàlisis Matemàtica.
 • Estadística i Investigació Operativa.
 • Matemàtica Aplicada.
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Fluids.
 • Màquines i Motors Tèrmics
20031010 Mecànica i Teoria de Mecanismes I
6
TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.
20031009 Enginyeria Tèrmica
9
TRONCAL
 • Màquines i Motors Tèrmics.
 • Mecànica de Fluids.
20031008 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II
6
TRONCAL
 • Anàlisis Matemàtica.
 • Estadística i Investigació Operativa.
 • Matemàtica Aplicada.


SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031012 Enginyeria Fluidomecànica
6
TRONCAL
 • Màquines i Motors Tèrmics.
 • Mecànica de Fluids.
20031103 Refrigeració i Climatització
9
OBLIGATÒRIA
 • Mecànica de Fluids.
 • Màquines i Motors Tèrmics.
 • Enginyeria Mecànica.
20031013 Tecnologia Mecànica
6
TRONCAL
 • Enginyeria dels Processos de Fabricació.
 • Enginyeria Mecànica.
20031104 Laboratori de Tecnologia Mecànica
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Processos de Fabricació.
 • Enginyeria Mecànica.
20031011 Mecànica i Teoria de Mecanismes II
6
TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.
20031105 Laboratori de Màquines i Mecanismes
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031106 Hidràulica
9
OBLIGATÒRIA
 • Mecànica de Fluids.
 • Màquines i Motors Tèrmics.
 • Enginyeria Mecànica.
20031014 Fonaments de Tecnologia Elèctrica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica.
 • Tecnologia Electrònica.
20031015 Elasticitat i Resistència de Materials
9
TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continuus i Teoria d'Estructures.
20031107 Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.

 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031016 Administració d'Empreses i Organització de la Producció
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada.
 • Organització d'Empreses.
20031017 Oficina Tècnia
6
TRONCAL
 • Expressió Gràfica en l'Enginyeria.
 • Enginyeria de Processos de Fabricació.
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.
 • Projectes d'Enginyeria.
20031018 Disseny de Màquines
6
TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica.
20031019 Teoria d'Estructures i Construccions Industrials
9
TRONCAL
 • Enginyeria de la Construcció.
 • Enginyeria Mecànica.
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.
4.5
OPTATIVA
 
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20031020 Projecte Fi de Carrera
12
TRONCAL
 • Totes les àrees implicades.
4.5
OPTATIVA
 
4.5
OPTATIVA
 
4.5
OPTATIVA