Enginyeria Química

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
78
0
0
3
0
81
2n
55.5
6
6
13.5
0
81
TOTAL
133.5
6
6
16.5
0
162
SEGON CICLE
3r
48
9
12
12
0
81
4t
33
0
36
12
0
81
0
28.5
19.5
0
33
81
TOTAL
81
37.5
67.5
24
33
243
TOTALS
214.5
43.5
73.5
40.5
33
405

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20011004 Química Analítica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20011003 Química Orgànica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20011002 Química Física
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Física Aplicada
 • Física Matemàtica Condensada
20011025 Química Inorgànica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20011024 Laboratori de Química I
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20011023 Laboratori de Química II
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
20011022 Física
9
TRONCAL
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Mecànica
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
 • Òptica
20011021 Àlgebra
4.5
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computación i Intel·ligència Artificial
20011020 Càlcul
9
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Àlgebra
 • Anàlisis Matemàtico
 • Ciència de la Computación i Intel·ligència Artificial
20011019 Estadística
4.5
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Àlgebra
 • Anàlisis Matemàtico
 • Ciència de la Computación i Intel·ligència Artificial
20011001 Mètodes Numèrics
4.5
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Àlgebra
 • Anàlisis Matemàtico
 • Ciència de la Computación i Intel·ligència Artificial
20011018 Fonaments d'Enginyeria Química
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Mecánica de Fluids
20011017 Fenòmens de Transport
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Mecánica de Fluids
20011016 Mecànica de Fluids I
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Física Aplicada
20011015 Operacions d'Intercanvi de Calor
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Física Aplicada
20011014 Termodinàmica Tècnica I
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Física Aplicada
 • Física de la Materia Condensada
 • Química Física
20011013 Cinètica Aplicada
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Física Aplicada
 • Física de la Materia Condensada
 • Química Física
20011012 Laboratori de Fenòmens de Transport
10.5
TRONCAL
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Física Aplicada
 • Química Física
20011011 Laboratori d'Enginyeria Química I
13.5
TRONCAL
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Física Aplicada
 • Química Física
20011010 Expressió Gràfica
6
TRONCAL
 • Expresió Gràfica de l'Enginyeria
20011105 Electrotècnia
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Elèctrica
  Optatives
6
OPTATIVES
 


SEGON CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
20012009 Control i Instrumentació de Processos Químics
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
20012008 Operacions de Separació
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
20012007 Projectes
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Projectes d'Enginyeria
20012006 Química Industrial
9
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
20012005 Reactors Químics
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
20012031 Simulació i Optimització de Processos Químics
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Matemàtica Aplicada
20012030 Tecnologia del Medi Ambient

6

TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Ecologia
 • Tecnologia del Medi Ambient
20012029 Laboratori d'Enginyeria Química II
9
TRONCAL
 • Enginyeria Química
20012028 Laboratori de Processos de Fabricació
12
TRONCAL
 • Enginyeria Química
20012027 Economia i Organització Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Organització d'Empreses
20012026 Disseny d'Equips i Instal·lacions
9
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Mecànica
 • Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
 • Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
20012104 Termodinàmica Tècnica II
9
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
20012103 Laboratori d'Investigació
7.5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
20012102 Pràctiques a la Indústria
21
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
20012101 Projecte Fi de Carrera
33
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Economia Aplicada
 • Organització d'Empreses
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Expressió Gràfica de l'Enginyeria
 • Projectes d'Enginyeria
 • Enginyeria Elèctrica
  Optatives
67.5
OPTATIVES