Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions:
Especialitat en Telemàtica (2003)

     
       

 

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS


PRIMER CICLE

1R
63
10,5
0
0
0
73,5
2N
33
27
6
9
0
75
3R
6
13,5
25,5
13,5
18
76,5
TOTALS
102
51
31,5
22,5
18
225
Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111001 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I
6
TRONCAL
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17111003 Fonaments Físics de l'Enginyeria
7,5
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Òptica
17111102 Circuits i Sistemes
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111009 Electrònica Digital
6
TRONCAL
 • Electrònica
 • Tecnologia Electrònica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111013 Fonaments de Telemàtica
6
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111004 Fonaments de la Programació I
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria Telemàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111002 Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II
6
TRONCAL
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17111006 Introducció als Computadors
7,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17111008 Sistemes Lineals
6
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111010 Laboratori d'Electrònica
6
TRONCAL
 • Electrònica
 • Tecnologia Electrònica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111103 Àlgebra
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Àlgebra
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17111005 Fonaments de la Programació II
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria Telemàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111104 Processat de Senyals en Comunicacions
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111105 Estadística i Modelat de Sistemes
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Telemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17111014 Fonaments de Comunicacions
6
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111106 Tecnologies de Radiofreqüència i Òptiques
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111011 Sistemes Electrònics Digitals
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria Telemàtica
 • Tecnologia Electrònica
17111016 Laboratori de Transmissió de Dades
4,5
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111007 Sistemes Operatius
4,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17111107 Sistemes de Comunicació sense Fils
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111101 Sistemes Electrònics de Comunicació
6
OBLIGATÒRIA
 • Electrònica
 • Tecnologia Electrònica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111015 Arquitectures Telemàtiques
7,5
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17111017 Laboratori d'Arquitectures Telemàtiques
4,5
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
  Optativa
6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111109 Seguretat en Xarxes Telemàtiques
6
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17111108 Xarxes i Serveis
7,5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
17111012 Projectes
6
TRONCAL
 • Enginyeria Telemàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
  Optativa
4,5
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17111110 Projecte Fi de Carrera
18
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Matemàtica Aplicada
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA