Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
46,5
19,5
0
0
0
66
2n
34,5
28,5
4,5
0
0
67,5
3r
10,5
15
9
21
9
64,5
TOTALS
91,5
63
13,5
21
9
198

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17081005 Estadística I
6
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
17081007 Estructura de Dades
7,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081002 Introducció a les Bases de Dades
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081010 Computadors
9
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17081011 Estructura de Computadors I
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17081009 Introducció als Circuits Electrònics
7,5
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Electrònica
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
17081012 Àlgebra Lineal
12
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17081008 Matemàtica Discreta
6
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17081013 Programació I
12
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081001 Xarxes de Computadors
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
17081003 Introducció als Sistemes Operatius
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081004 Llenguatges, Gramàtiques i Autòmates
4,5
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Matemàtica Aplicada
17081006 Models Abstractes de Càlcul
4,5
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Matemàtica Aplicada
17081103 Estructura de Computadors II
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
17081102 Perifèrics
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
17081111 Sistemes Digitals
7,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
17081105 Sistemes amb Microprocessadors
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
17081101 Sistemes i Senyals
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
17081106 Sistemes Operatius
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081108 Administració de Sistemes Operatius
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081109 Projecte Fi de Carrera
9
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
17081104 Programació II
6
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081110 Bases de Dades
6
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17081112 Anàlisi Matemàtica
12
OBLIGATÒRIA
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
17081107 Estadística II
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
  Optatives
13,5
OPTATIVES