Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
37,5
24
0
4,5
0
66
2n
40,5
19,5
0
6
0
66
3r
22,5
10,5
13,5
10,5
9
66
TOTALS
100,5
54
13.5
21
9
198

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17071004 Estadística I
6
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
17071008 Estadística II
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
17071006 Estructura de Dades
7,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071005 Introducció a les Bases de Dades
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071012 Computadors
9
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17071014 Àlgebra Lineal
12
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17071007 Matemàtica Discreta
6
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtica
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
17071011 Enginyeria del Software
12
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071001 Programació I
12
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071002 Programació II
6
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071003 Introducció als Sistemes Operatius
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071013 Economia d'Empresa
4,5
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Organització d'Empreses
17071010 Gestió d'Empresa
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Contabilitat
 • Organització d'Empreses
17071009 Comptabilitat Financera
4,5
TRONCAL
 • Economia Financera i Contabilitat
 • Organització d'Empreses
17071103 Estructura de Computadors I
6
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071110 Estructura de Computadors I
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071105 Sistemes Operatius
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071109 Economia
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
 • Fonaments d'Anàlisi Econòmica
17071107 Gestió de la Informàtica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071104 Bases de Dades
6
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071106 Llenguatges de Programació
6
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17071108 Projecte Fi de Carrera
9
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17071101 Anàlisi Matemàtica
12
OBLIGATÒRIA
 • Matemàtica Aplicada
17071102 Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Àlgebra
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Matemàtica Aplicada
  Optatives
13,5
OPTATIVES