Enginyeria en Informàtica (1997)

     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
SEGON CICLE
1R
36
22,5
4,5
12
0
75
2N
33
15
18
3
6
75
TOTAL
69
37,5
22,5
15
6
150
TOTALS
69
37,5
22,5
15
6
150

Continguts

SEGON CICLE
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17012002 Arquitectures Paral·leles
4,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17012006 Arquitectures Especialitzades
4,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17012003 Enginyeria del Software I
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012007 Enginyeria del Software II
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012010 Enginyeria del Software III
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012014 Enginyeria del Software IV
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012004 Intel·ligència Artificial I
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012008 Intel·ligència Artificial II
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012011 Compiladors I
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012012 Compiladors II
4,5
TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012001 Xarxes de Computadors I
4,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
17012005 Xarxes de Computadors II
4,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
17012009 Sistemes Informàtics I
7,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Organització d'Empreses
17012013 Sistemes Informàtics II
7,5
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Enginyeria Telemàtica
 • Organització d'Empreses
17012101

Control Automàtic I

6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17012104 Control Automàtic II
6
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17012102 Disseny d'Interfícies Gràfiques
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17012107 Projectes
6
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Matemàtica Aplicada
17012105 Robòtica Industrial
6
OBLIGATÒRIA
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17012106 Simulació
9
OBLIGATÒRIA
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Matemàtica Aplicada
17012103 Sistemes Informàtics en Temps Real
6

OBLIGATÒRIA

 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
  Optatives
22,5
OPTATIVES