Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electrònica Industrial (2002)

     
     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS


PRIMER CICLE

1R

51

15
0
0
0
66
2N

45

16,5
4,5
10,5
0
76,5
3R

37,5

0
21
12
12
(TRONCAL)
82.5
TOTALS

133,5

31,5
25,5
22,5
12
225Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091003

Càlcul

9

TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
17091002

Àlgebra

4,5

TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
17091001

Fonaments Físics de l'Enginyeria

9

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Mecànica
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física de la Materia Condensada
17091014

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

6

TRONCAL
 • Expressió Gràfica de l'Enginyeria
 • Enginyeria Mecànica
17091103

Teoria de Circuits I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091005

Fonaments d'Informàtica

6

TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
17091004

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
17091016

Tecnologia Electrònica I

4,5

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
17091018

Teoria de Circuits II

6

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
17091102 Laboratori de Tecnologia Electrònica i Teoria de Circuits
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17091104

Introducció als Sistemes Digitals

6

OBLIGATÒRIA

 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091015

Sistemes Mecànics

6

TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica
17091101

Màquines Elèctriques

6

OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Elèctrica
17091105

Informàtica Industrial I

4,5

OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17091010

Electrònica Digital I

7,5

TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
17091008

Electrònica Analògica

7,5

TRONCAL

 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091013

Regulació Automàtica

9

TRONCAL

 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17091007

Automatització Industrial

9

TRONCAL

 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17091017

Tecnologia Electrònica II

6

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
17091106

Electrònica Digital II

6

OBLIGATÒRIA

 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 

Optativa

.

OPTATIVA

 

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091020 Projecte Final de Carrera
12
TRONCAL
 • Totes les Àrees
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091011 Informàtica Industrial II
9
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17091009 Electrònica de Potència
7,5
TRONCAL
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
17091006 Ad. d'Empreses i Organització de la Producció
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Organització d'Empreses
17091012 Instrumentació Electrònica
9
TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Electrònica
  Optativa  

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17091019 Oficina Tècnica
6

TRONCAL

 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Expressió Gràfica a l'Enginyeria
 • Tecnologia Electrònica
 • Projectes d'Enginyeria
 • Enginyeria dels Processos de Fabricació
  Optativa  

OPTATIVA

 
  Optativa  

OPTATIVA

 
  Optativa  

OPTATIVA