Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electricitat (2002)

     
     
     

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS


PRIMER CICLE

1R

58,5

6
0
6
0
70,5
2N

51

15
4.5
7,5
0
78
3R

27

7.5
21
9
12
(TRONCAL)
76,5
TOTALS

136,5

28,5
25,5
22,5
12
225
Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101003

Càlcul

9

TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
17101002

Àlgebra

4,5

TRONCAL
 • Matemàtica Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Anàlisi Matemàtica
17101001

Fonaments Físics de l'Enginyeria

9

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Mecànica
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
17101017

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

6

TRONCAL
 • Expressió Gràfica a l'Enginyeria
 • Enginyeria Mecànica
17101011

Fonaments d'Informàtica

6

TRONCAL

 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101004

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
17101009

Electrometria

4,5

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
17101101

Dibuix Industrial

6

OBLIGATÒRIA
 • Expressió Gràfica de l'Enginyeria
 • Enginyeria Mecànica
17101008

Circuits

9

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
17101016

Materials Elèctrics i Magnètics

4,5

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 • Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101018

Teoria de Mecanismes i Estructures

6

TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures
17101010

Electrònica Industrial I

9

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
 • Electrònica
17101014

Màquines Elèctriques I

9

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
17101006

Centrals Elèctriques I

6

TRONCAL
 • Enginyeria Elèctrica
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Nuclear
17101012

Instal·lacions Elèctriques I

4,5

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101019

Regulació Automàtica

6

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17101102

Electrònica Industrial II

6

OBLIGATÒRIA

 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
17101103

Màquines Elèctriques II

9

OBLIGATÒRIA

 • Enginyeria Elèctrica
17101007

Centrals Elèctriques II

6

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Enginyeria Nuclear
17101013

Instal·lacions Elèctriques II

4,5

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101022

Projecte Final de Carrera

12

TRONCAL

 • Enginyeria Mecànica
 • Expressió Gràfica a l'Enginyeria
 • Projectes d'Enginyeria
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Fluids
 • Tecnologia Electrònica
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Primer Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101104

Control de Màquines Elèctriques

7,5

OBLIGATÒRIA

 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17101015

Càlcul de Màquines Elèctriques

6

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
17101005

Ad. d'Empreses i Organització de la Producció

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Organització d'Empreses
17101020

Transport d'Energia Elèctrica

9

TRONCAL

 • Enginyeria Elèctrica
 

Optativa

6

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17101021

Oficina Tècnica

6

TRONCAL

 • Enginyeria dels Processos de Fabricació
 • Expressió Gràfica a l'Enginyeria
 • Enginyeria Elèctrica
 • Projectes d'Enginyeria
 

Optativa

6

OPTATIVA

 
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
 

Optativa

4,5

OPTATIVA