Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

       
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
SEGON CICLE
1R
45
6
6
15
0
72
2N
36
.
30
0
12
(OBLIGATÒRIA)
78
TOTAL
81
6
36
15
12
150
TOTALS.
81
6
36
15
12
150

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17022007 Enginyeria de Control I

6

TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17022010 Accionaments Mecànics

6

TRONCAL
 • Enginyeria Mecànica
17022008 Sistemes Electrònics Digitals

6

TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Tecnologia Electrònica
17022009 Modelat i Simulació de Sistemes Dinàmics

9

TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Matemàtica Aplicada
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17022011 Enginyeria de Control II

6

TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
17022012 Accionaments Elèctrics

6

TRONCAL
 • Electrònica
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
17022013 Sistemes Informàtics en Temps Real

6

TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
17022102 Instrumentació Industrial

6

OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 

Optatives

6
OPTATIVES
 

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17022001 Optimització i Control Òptim

6

TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Matemàtica Aplicada
17022002 Sistemes Electrònics Industrials

6

TRONCAL
 • Electrònica
 • Enginyeria Elèctrica
 • Tecnologia Electrònica
17022003 Sistemes de Percepció

6

TRONCAL
 • Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Tecnologia Electrònica
 • Teoria de la Senyal i Comunicacions
17022004 Control i Programació de Robots

6

TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
  Optatives

12

OPTATIVES
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
17022005 Sistemes de Producció Integrats
6
TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Organització d'Empreses
17022006 Gestió de Projectes
6
TRONCAL
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Projectes d'Enginyeria
 • Tecnologia Electrònica
17022101 Projecte Final de Carrera
12
OBLIGATÒRIA
 • Totes les Àrees
 

Optatives

18
OPTATIVES