Arquitectura (2005)

       
       
         

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
46.5
28.5
0
0
..
75
2N
60
13.5
7.5
0
..
81
SEGON CICLE
3R
37.5
24
6
12
..
79.5
4T
48
13.5
7.5
7.5
..
76.5
33
0
12
18
..
63
TOTALS.
225
79.5
33
37.5
..
375Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22011004

Dibuix I

6

TRONCAL
 • Composició arquitectònica
 • Expressió gràfica Arquitectònica
22011005

Geometria Descriptiva I

7.5

TRONCAL
 • Composició arquitectònica
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
22011010 Projectes I

9

TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics
22011008

Fonaments Matemàtics a l'Arquitectura

9

TRONCAL
 • Anàlisi Matemàtic. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.
 • Estadística i Investigació Operativa.
 • Matemàtica Aplicada
22011007

Fonaments Físics a l'Arquitectura

6

TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures. Òptica.
22011012 Composició I
4.5
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22011101

Dibuix II

6

OBLIGATÒRIA
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
22011102

Geometria Discriptiva II

7.5

OBLIGATÒRIA
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
22011103

Matemàtiques

6

OBLIGATÒRIA
 • Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
22011104

Projectes II

9

OBLIGATÒRIA
 • Projectes Arquitectònics
22011001 Construcció I
4.5
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria de la Construcció

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22011002

Construcció II

6

TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria de la Construcció
22011013 Història de l'Art i l'Arquitectura I
6
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
22011015 Urbanística I
6
TRONCAL
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22011011 Projectes III
9
TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics
22011009 Introducció a les Estructures d'Edificació

9

TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures
22011006

Dibuix III

9

TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22011003

Construcció III

4.5

TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques.
 • Enginyeria de la Construcció
22011014

Història de l'Art i l'Arquitectura II

4.5

TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
22011105

Habilitació i Serveis I

4.5

OBLIGATÒRIA
 • Construccions Arquitectòniques
22011106 Projectes IV
9
OBLIGATÒRIA
 • Projectes Arquitectònics
22011016 Urbanística II
6
TRONCAL
 • Urbanística i Ordenació del Territori
 

Optatives

7.5

OPTATIVA

 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012023

Construcció IV

7.5

TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
22012032 Urbanística III
6
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22012020 Història de l'Art i de l'Arquitectura III
4.5
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
22012107 Estètica
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Estètica i Teoria de les Arts
22012108 Arquitectura Legal
4.5
OBLIGATÒRIA
 • Construccions Arquitectòniques
22012028

Projectes V

9

TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012026

Estructures I

6
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria de la Construcció
 • Enginyeria del Terreny
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures
22012017

Habilitació i Serveis II

4.5

TRONCAL
 • Contruccions Arquitectòniques
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Hidràulica
22012110 Urbanística IV

6

OBLIGATÒRIA
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22012109 Projectes VI
9
OBLIGATÒRIA
 • Projectes Arquitectònics
 

Optatives

6

OPTATIVA

 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012018 Habilitació i Serveis III
4.5
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Hidràulica
22012021 Composició II
4.5
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
22012027 Estructures II
6
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria de la Construcció
 • Enginyeria del Terreny
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures
22012033 Urbanística V
6
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22012112

Aplicacions Informàtiques

4.5
OBLIGATÒRIA
 • Composició Arquitectònica
 • Projectes Arquitectònics
 • Construccions Arquitectòniques
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures
 • Urbanística i Ordenació del Territori
 • Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
 • Matemàtica Aplicada
 • Estètica i Teoria de les Arts
 • Enginyeria del Terreny
 • Física Aplicada
 • Organització d'Empreses
22012029

Projectes VII

9
TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012022 Composició III
4.5
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
22012024 Construcció V
7.5
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
22012034 Urbanística VI
6
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22012111

Projectes VIII

9

OBLIGATÒRIA

 • Projectes Arquitectònics
  Optatives
7.5
OPTATIVA
 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012019

Habilitació i Serveis IV

6
TRONCAL
 • Construccions Arquitectòniques
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Hidràulica
22012030

Projectes IX

9
TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics
  Optatives
12
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
22012025

Construcció VI

6

TRONCAL

 • Construccions Arquitectòniques
22012035 Projecte Fi de Carrera
3
TRONCAL
 • Composició Arquitectònica
 • Construccions Arquitectòniques
 • Expressió Gràfica Arquitectònica
 • Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures
 • Projectes Arquitectònics
 • Urbanística i Ordenació del Territori
22012031 Projectes X
9
TRONCAL
 • Projectes Arquitectònics