Biotecnologia (2005)

       
       


Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURE CONFIGURACIÒ
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
66
0
0
9
.
75
2N
52,5
10,5
0
12
.
75
TOTAL
118,5
10,5
0
21
.
150
SEGON CICLE
3R
69
0
0
6
.
75
4T
0
18
54
3
.
75
TOTAL
69
18
54
9
.
150
TOTALS.
187,5
28,5
54
30
.
300

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
19051001

Biologia Cel·lular

7,5

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Histologia
 • Fisiologia
 • Fisiologia Vegetal
19051002

Fonaments de Fisica

6

TRONCAL

 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física Atómica Molecular i Nuclear
 • Física de la Materia Condensada
 • Física Teòrica Optica
19051004

Fonaments de Química I

7,5

TRONCAL

 • Química Analitica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Bioquímica
 • Biologia Molecular
19051008 Àlgebra
4,5
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtic
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
19051009

Càlcul

6

TRONCAL

 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtic
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement

19051005

Fonaments de Química II

7,5

TRONCAL

 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Bioquímica
 • Biologia Molecular
19051006 Genètica
6
TRONCAL
 • Genètica
19051011 Bioquímica
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular

19051012

Microbiologia I
7,5
TRONCAL
 • Botànica
 • Microbiologia
 • Parasitologia
 • Tecnologia d'Aliments
 • Nutrició i Bromatologia

19051017

Fonaments d'Enginyeria Bioquímica I
4,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria condensada
 • Fisiologia
 • Fisiologia Vegetal
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Microbiologia
 • Química Física
 • Química orgànica
 • Tecnologia d'Aliments

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement

19051003

Informàtica
6
TRONCAL
 • Arquitectura i Tecnología de Computadors
 • Ciències de la Computació i Inteligència artificial
 • Estadística i Investigació operativa.
 • Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Llenguantges i Sistémes Informatics
 • Matemàtica Aplicada

19051013

Microbiologia II

4,5

TRONCAL

 • Botànica
 • Microbiologia
 • Parasitologia
 • Tecnologia d'Aliments
 • Nutrició i Bromatologia

19051019

Genètica Molecular

7,5

TRONCAL

 • Bilogia Cel·lular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Genètica
 • Microbiologia
19051101 Economia i Gestió d'Empreses
4,5
OBLIGATORIA
 • Economía Aplicada
 • Organització d'Empreses
19051015 Fisiologia Animal
6
TRONCAL
 • Fisiologia
19051102

Enzimologia

6.

OBLIGATORIA

 • Bioquímica i Biologia Molecular
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement

19051010

Estadística
4,5
TRONCAL
 • Àlgebra
 • Anàlisi Matemàtic
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Geometria i Topologia
 • Matemàtica Aplicada

19051014

Tècniques Instrumentals Bàsiques
4,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Física Aplicada
 • Genètica
 • Enginyeria Quimica
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Fisiologia
19051016 Fisiologia Vegetal
6
TRONCAL
 • Fisiologia Vegetal

19051018

Fonaments d'Enginyeria Bioquimica II
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria condensada
 • Fisiologia
 • Fisiologia Vegetal
 • Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids
 • Microbiologia
 • Química Fisica
 • Química organica
 • Tecnologia d'Aliments

19051007

Termodinàmica i Cinètica Química
6
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Química Física
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Aplicada
 • Tecnología d'Aliments

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement

19052024

Enginyeria Genètica Molecular
7,5
TRONCAL
 • Biologia cel·lular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Genètica
 • Microbiologia

19052028

Proteòmica
4,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Genètica
 • Microbiologia
 • Química física
 • Química Orgànica

19052023

Cultius Cel·lulars
4,5
TRONCAL
 • Biologia Cel·lular
 • Bioquímica i Biologia molecular
 • Inmunologia
 • Enginyeria Química
 • Microbiologia
 • Fisiologia Vegetal
 • Fisiologia

19052029

Qímica i Enginyeria de Proteïnes
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Química Fisica
 • Química Organica

19052030

Tècniques Instrumentals Avançades
4,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Física Aplicada
 • Enginyeria Quimica
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química orgànica
 • Tecnologia d'Aliments

19052022

Bioreactors
7,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Enginyeria Química
 • Microbiologia
 • Fisiologia Vegetal
 • Fisiologia
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement

19052020

Aspectes Legals i Socials de la Biotecnologia
6
TRONCAL
 • Totes les àrees del pla d'Estudis
 • Dret Administratiu
 • Filosofia del Dret
 • Lógica i Filosofia de la Ciència
 • Periodisme
 • Sociologia

19052021

Bioinformàtica
6
TRONCAL
 • Biologia cel·lular
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències de la Computació i Inteligència Artificial
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Genètica
 • Llenguatge i sistemes Informatics
 • Matemàtica Aplicada
 • Microbiologia
19052025 Immunologia
6
TRONCAL
 • Inmunologia
19052026 Processos i Productes Biotecnològics I
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Estadística i Investigació operativa
 • Farmàcia i Tecnologia Farmaceutica
 • Genètica
 • Enginyeria Química
 • Microbiologia
 • Química Orgànica
 • Tecnologia d'Aliments

19052027

Processos i Productes Biotecnològics II
4,5
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Estadística i Investigació operativa
 • Farmàcia i Tecnologia Farmaceutica
 • Genètica
 • Enginyeria Química
 • Microbiologia
 • Química Orgànica
 • Tecnologia d'Aliments
19052031 Virologia
4,5
TRONCAL
 • Microbiologia
 • Parasitologia
 • Inmunologia

QUART CURS
Primer Quadrimestre/Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
19052103 Projecte en Empreses o Institucions
18
OBLIGATORIA
 • Totes les àrees del Pla
  Optatives
54
OPTATIVA