Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
60
0
0
0
0
60
2n
45
18
4,5
0
0
67,5
3r
6
0
31,5
21
12
70,5
TOTALS
111
18
36
21
12
198

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
19031004 Ciència i Tecnologia del Medi Ambient
6
TRONCAL
 • Biologia Vegetal
 • Ecologia
 • Producció Vegetal
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Agroforestal
 • Tecnologies del Medi Ambient
19031005 Biologia
7,5
TRONCAL
 • Biologia Animal
 • Biologia Vegetal
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Producció Animal
 • Producció Vegetal
 • Microbiologia
 • Tecnologia dels Aliments
19031003 Microbiologia
7,5
TRONCAL
 • Biologia Animal
 • Biologia Vegetal
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Producció Animal
 • Producció Vegetal
 • Microbiologia
 • Tecnologia dels Aliments
19031002 Física
6
TRONCAL
 • Electromagnetisme
 • Física Aplicada
 • Física de la Matèria Condensada
 • Física Teòrica
19031008 Càlcul, Estadística i Mètodes Numèrics
12
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Matemàtica Aplicada
19031007 Química
9
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
19031006 Bioquímica
6
TRONCAL
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Enginyeria Química
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
19031009 Economia
9
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Economia, Sociologia i Política Agrària
 • Organització d'Empreses
19031011 Enginyeria del Medi Rural
10,5
TRONCAL
 • Enginyeria Agroforestal
 • Enginyeria de la Construcció
 • Enginyeria Elèctrica
 • Enginyeria Mecànica
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures
19031013 Projectes
6
TRONCAL
 • Economia, Sociologia i Política Agrària
 • Enginyeria Agroforestal
 • Enginyeria de la Construcció
 • Projectes de l'Enginyeria
19031012 Tecnologia de la Producció Vegetal
10,5
TRONCAL
 • Biologia Vegetal
 • Producció Vegetal
 • Edafologia i Química Agrícola
 • Genètica
19031001 Dibuix
6
TRONCAL
 • Expressió Gràfica de l'Enginyeria
 • Enginyeria Agroforestal
 • Enginyeria Cartogràfica
 • Geodèsica i Fotogrametria
19031010 Operacions Bàsiques i Tecnologia d'Aliments
15
TRONCAL
 • Enginyeria Química
 • Nutrició i Bromatologia
 • Química Analítica
 • Tecnologia dels Aliments
19031101 Aliments i Nutrició
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Nutrició i Bromatologia
19031103 Química i Control Analític dels Aliments
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Química Analítica
 • Química Orgànica
 • Nutrició i Bromatologia
19031102 Automatització de Processos
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Tecnologia dels Aliments
19031104 Fred i Calor Industrials
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Enginyeria Química
 • Tecnologia dels Aliments
 • Màquines i Motors Tèrmics
19031105 Treball Fi de Carrera
12
OBLIGATÒRIA
 • Totes les que participen al pla d'estudis
  Optatives
36
OPTATIVES