Diplomatura en Ciències Empresarials (2002)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
60
0
0
0
0
60
2N
36
6
12
6
0
60
3R
24
6
18
12
0
60
TOTALS
120
12
30
18
0
180

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051017 Matemàtiques Empresarials I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16051003 Introducció a la Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16051005 Dret Mercantil
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
16051012 Microeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16051015 Organització i Administració d'Empreses I
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051018 Matemàtiques Empresarials II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16051004 Comptabilitat Financera i de Societats
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16051019 Estadística I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16051013 Macroeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16051016 Organització i Administració d'Empreses II
6
TRONCAL
 • Organització d'Empreses

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051020 Estadística II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16051009 Direcció Financera I
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16051001 Anàlisi dels Estats Financers
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16051101 Matemàtiques de les Operacions Financeres
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051010 Direcció Financera II
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16051006 Introducció al Dret Laboral i Fiscal
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
16051007 Introducció al Màrqueting
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051008 Tècniques de Comunicació Comercial
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16051011 Economia Espanyola i Mundial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16051102 Fiscalitat de l'Empresa
6
OBLIGATÒRIA
 • Dret Financer i Tributari
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16051002 Comptabilitat de Gestió
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16051014 Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA