Llicenciatura en Economia
(1r i 2n cicle)(2001)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
60
12
0
0
0
72
2N
36
18
12
12
0
78
TOTAL
96
30
12
12
0
150
SEGON CICLE
3R
48
0
24
6
0
78
4T
24
12
24
12
0
72
TOTAL
72
12
48
18
0
150
TOTALS
168
42
60
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16061001 Introducció a la Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061007 Història Econòmica Mundial
6
TRONCAL
 • Història i Institucions Econòmiques
16061009 Introducció al Dret Mercantil
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
16061013 Anàlisi Matemàtica I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061015 Microeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061101 Anàlisi de Dades Econòmiques
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16061002 Comptabilitat Financera
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061003 Economia Mundial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061008 Història Econòmica d'Espanya
6
TRONCAL
 • Història i Institucions Econòmiques
16061011 Macroeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061014 Anàlisi Matemàtica II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061102 Economia de l'Empresa
6
OBLIGATÒRIA
 • Organització d'Empreses

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16061004 Economia Espanyola
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061005 Estadística I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061010 Introducció al Dret de l'Administració Pública
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
16061016 Microeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061103 Matemàtiques per a l'Economia
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16061006 Estadística II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16061012 Macroeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16061104 Direcció Financera I
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
16061105 Teoria Econòmica de la Decisió
6
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  Optativa
6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16062019 Política Econòmica
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062025 Teoria de l'Organització Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062017 Econometria I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062028 Direcció Financera II
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16062020 Política Industrial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062023 Macroeconomia Superior
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062018 Econometria II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062027 Fonaments de Màrqueting
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16062022 Teoria del Sector Públic
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062026 Microeconomia Superior
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062106 Economia Territorial
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16062021 Hisenda Pública
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062024 Dinàmica Macroeconòmica
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062107 Teoria dels Mercats Financers
6
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA