Llicenciatura en Administració
i Direcció d' Empreses (2002)

     
     
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
66
0
0
6
0
72
2N
24
36
12
6
0
78
TOTAL
90
36
12
12
0
150
SEGON CICLE
3R
42
6
24
6
0
78
4T
18
18
24
12
0
72
TOTAL
60
24
48
18
0
150
TOTALS
150
60
60
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16041012 Matemàtiques Empresarials I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16041001 Introducció a la Comptabilitat
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16041003 Dret de l'Empresa
6
TRONCAL
 • Dret Civil
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Mercantil
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
16041004 Organització d'Empreses
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16041014 Microeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16041013 Matemàtiques Empresarials II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16041002 Comptabilitat Financera
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16041006 Economia Mundial
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16041005 Administració d'Empreses
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16041010 Macroeconomia I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16041008 Estadística I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada

SEGON CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16041015 Microeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16041009 Estadística II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Matemàtica Aplicada
16041101 Matemàtiques de les Operacions Financeres
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
16041104 Introducció al Màrqueting
6
OBLIGATÒRIA
 • Comercialització i Investigació de Mercats
16041103 Optimització Matemàtica
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16041011 Macroeconomia II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16041007 Economia Espanyola
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16041102 Anàlisi de les Operacions Financeres
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
16041105 Direcció Financera: Inversió
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
16041106 Anàlisi dels Estats Financers
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Financera i Comptabilitat
  Optativa
6
OPTATIVA
 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16042018 Màrqueting Estratègic
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16042022 Fonaments de Mercats Financers
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16042024 Econometria I
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16042107 Direcció de Recursos Humans
6
OBLIGATÒRIA
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16042019 Direcció de Màrqueting
6
TRONCAL
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16042023 Direcció Financera: Finançament
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16042025 Econometria II
6
TRONCAL
 • Economia Aplicada
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16042020 Direcció d'Operacions
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16042016 Comptabilitat de Costos
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16042021 Direcció Estratègica
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
16042109 Teoria de l'Organització Industrial
6
OBLIGATÒRIA
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
16042017 Auditoria Comptable
6
TRONCAL
 • Economia Financera i Comptabilitat
16042108 Fiscalitat de l'Empresa
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
16042110 Política Industrial
6
OBLIGATÒRIA
 • Economia Aplicada
  Optativa
6
OPTATIVA
 
  Optativa
6
OPTATIVA