PASSAREL·LES:
ENSENYAMENTS DES D'ON ES POT ACCEDIR A UN TÍTOL DE 2ON CICLE

ESTUDIS OFICIALS URV
TITULACIÓ
CENTRE
TITULACIONS
/ ESTUDIS ORIGEN
NORMATIVA D'ACCÉS
Antropologia Social i Cultural
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Automàtica i Electrònica Industrial
Enginyeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Bioquímica
Llicenciatura
Facultat de Química

Ciències del Treball

Llicenciatura
Facultat de Ciències Jurídiques
Enologia
Llicenciatura
Facultat d'Enologia
Informàtica
Enginyeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Psicopedagogia
Llicenciatura
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Periodisme
Llicenciatura
Facultat de LletresENSENYAMENTS DES D'ON ES POT ACCEDIR A UN SEGON CICLE D'UN ENSENYAMENT DE PRIMER I SEGON CICLE

ESTUDIS OFICIALS URV
TITULACIÓ
CENTRE
TITULACIONS
/ ESTUDIS ORIGEN
NORMATIVA D'ACCÉS
Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciatura
Biotecnologia
Llicenciatura
Economia
Llicenciatura
Enginyeria Química
Enginyeria
Filologia Anglesa
Llicenciatura
Filologia Catalana
Llicenciatura
Filologia Hispànica
Llicenciatura
Pedagogia
Llicenciatura
Publicitat i Relacions Públiques
Llicenciatura