PASSAREL·LES:
ENSENYAMENTS ALS QUE PUC ACCEDIR AMB UN TÍTOL DE PRIMER CICLE O AMB EL PRIMER CICLE D'UN ENSENYAMENT DE PRIMER I SEGON CICLE

ESTUDIS OFICIALS URV QUE ESTIC CURSANT O HE FINALITZAT
CICLE
TITULACIÓ
CENTRE
ACCÉS 2ON CICLE
Administració i Direcció d'Empreses
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Ciències Empresarials
1r
Diplomatura
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Dret
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Ciències Jurídiques
Economia
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Educació Social
1r
Diplomatura
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Enginyeria Química
1r i 2n
Enginyeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries
1r
Enginyeria Tècnica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica
1r
Enginyeria Tècnica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Filologia Anglesa
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Filologia Catalana
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Filologia Hispànica
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Fisioteràpia
1r
Diplomatura
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Geografia
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Història
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Història de l'Art
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Infermeria
1r
Diplomatura
Escola Universitària d'Infermeria
Medicina
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Mestre especialitat Educació Especial
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Mestre especialitat Educació Física
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Mestre especialitat Educació Infantil
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Mestre especialitat Educació Musical
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Mestre especialitat Educació Primària
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Mestre especialitat Llengua Estrangera
1r
Mestre
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Nutrició Humana i Dietètica
1r
Diplomatura
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pedagogia
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Psicologia
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Lletres
Química
1r i 2n
Llicenciatura
Facultat de Química
Relacions Laborals
1r
Diplomatura
Facultat de Ciències Jurídiques
Treball Social
1r
Diplomatura
Facultat de Ciències Jurídiques
Turisme
1r
Diplomatura
Escola Universitària de Turisme I Oci