Per accedir a ENGINYERIA QUÍMICA, es pot fer des dels estudis següents:
Implantats a la URV
Complements de Formació
Eng. Tècnic en Química Industrial
sense CF
Llic. en Química (1er cicle)
amb CF
Llic. en Biotecnologia (1er cicle)
amb CF