Per accedir a la LLICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA, es pot fer des dels estudis següents:
Implantats a la URV
Complements de Formació
Eng. Tècnic Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries
amb CF
Eng. Químic (1er cicle)
amb CF
Eng. Tècnic Industrial: Química Industrial
amb CF
Llic. en Química (1er cicle)
amb CF
No implantats a la URV
Complements de Formació
Eng. Agrònom (1er cicle)
amb CF
Eng. de Forests (1er cicle)
amb CF
Eng. Tècnic Agrícola: Explotacions Agropecuàries
amb CF
Eng. Tècnic Forestal: Explotacions Forestals
amb CF
Eng. Tècnic Forestal: Hortofructicultura i Jardineria
amb CF
Eng. Tècnic Forestal: Indústries Forestals
amb CF
Eng. Tècnic Agrícola: Mecanització i Construccions Rurals
amb CF
Llic. en Farmàcia (1er cicle)
amb CF
Llic. en Veterinària (1er cicle)
amb CF
Llic. en Ciències del Mar (1er cicle)
amb CF
Llic. en Biologia (1er cicle)
amb CF
Llic. en Ciències Ambientals (1er cicle)
amb CF