Per accedir a l'ENGINYERIA INFORMÀTICA, es pot fer des dels estudis següents:
Implantats a la URV
Complements de Formació
ET Informàtica de Gestió
sense CF
ET Informàtica de Sistemes
sense CF
No implantats a la URV
Complements de Formació
Dipl. en Informàtica
sense CF
Eng. Informàtica (1r cicle)
sense CF