Per accedir a l'ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, es pot fer des dels estudis següents:
Implantats a la URV
Complements de Formació
ET Informàtica de Sistemes
amb CF
ETI: Electricitat
amb CF
ETI: Electrònica Industrial
sense CF

ETI: Mecànica

amb CF
ETI: Química Industrial
amb CF
No implantats a la URV
Complements de Formació
Eng. en Informàtica (1r cicle)
amb CF
Eng. Industrial (1r cicle)
sense CF
Eng. Telecomunicacions (1r cicle)
amb CF
ETT: Sistemes Electrònics
amb CF
ETI: Tèxtil
amb CF