Per accedir a la LLICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL.

S'hi pot accedir amb qualsevol títol de primer cicle o havent superat el primer cicle de qualsevol títulació.

L'Ordre Ministerial que determina les titulacions i estudis previs del primer cicle, no preveu l'establiment de complements de formació.