Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments URV
 
Facultat de LLetres

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
Filologia Hispànica (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)

Filologia Hispànica (pla 2001)

Filologia Anglesa (pla 2001)
Filologia Hispànica (pla 2001) Filologia Catalana (pla 2001)
Filologia Hispànica (pla 2001) Publicitat i Relacions Públiques
Filologia Anglesa (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Filologia Anglesa (pla 2001) Filologia Hispànica (pla 2001)
Filologia Anglesa (pla 2001) Filologia Catalana (pla 2001)
Filologia Anglesa (pla 2001) Graduat Superior en Estudis Alemanys
Filologia Catalana (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Filologia Catalana (pla 2001) Filologia Hispànica (pla 2001)
Filologia Catalana (pla 2001) Filologia Anglesa (pla 2001)
Filologia Catalana (pla 2001) Publicitat i Relacions Públiques
Geografia (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Geografia (pla 2001) Història (pla 2001)
Geografia (pla 2001) Història de l'Art (pla 2001)
Graduat Superior en Arqueologia Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Graduat Superior en Arqueologia Història (pla 2001)
Graduat Superior en Arqueologia Història de l'Art (pla 2001)
Graduat Superior en Estudis Alemanys Filologia Anglesa (pla 2001)
Graduat Superior en Estudis Alemanys Història de l'Art (pla 2001)
Graduat Superior en Estudis Alemanys Història (pla 2001)
Història (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Història (pla 2001) Geografia (pla 2001)
Història (pla 2001) Graduat Superior en Arqueologia
Història (pla 2001) Graduat Superior en Estudis Alemanys
Història (pla 2001) Història de l'Art (pla 2001)
Història (pla 2001) Publicitat i Relacions Públiques
Història de l'Art (pla 2001) Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Història de l'Art (pla 2001) Geografia (pla 2001)
Història de l'Art (pla 2001) Graduat Superior en Arqueologia
Història de l'Art (pla 2001) Graduat Superior en Estudis Alemanys
Història de l'Art (pla 2001) Història (pla 2001)
Història de l'Art (pla 2001) Publicitat i Relacions Públiques
Publicitat i Relacions Públiques Antropologia Social i Cultural (pla 2001)
Publicitat i Relacions Públiques Filologia Hispànica (pla 2001)
Publicitat i Relacions Públiques Filologia Catalana (pla 2001)
Publicitat i Relacions Públiques Història (pla 2001)
Publicitat i Relacions Públiques Història de l'Art (pla 2001)