Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments URV
 
Facultat d'Enologia

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
Biotecnologia (pla 2005) Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (pla 1997)
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (pla 1997) Biotecnologia (pla 2005) 
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (pla 1994) Biotecnologia (pla 2005) 
Enologia ( pla 2003 ) Biotecnologia (pla 2005) 
Biotecnologia (pla 2005)  Enologia ( pla 2003 )