Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments URV
 
Facultat de Ciències Jurídiques

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
Dret (1992) Relacions Laborals (2002)

Dret (2002)

Relacions Laborals (2002)
Dret (1992) Treball Social (2001)
Dret (2002) Treball Social (2001)
Treball Social (2001) Dret (2002)
Treball Social (1994) Dret (2002)
Treball Social (2001) Relacions Laborals (2002)
Treball Social (1994) Relacions Laborals (2002)
Relacions Laborals (2002) Dret (2002)
Relacions Laborals (1995) Dret (2002)
Relacions Laborals (1992) Dret (2002)
Relacions Laborals (1995) Treball Social (2001)
Relacions Laborals (2002) Treball Social (2001)
Dret (2002) Graduat Superior en dret Ambiental (2005)
Dret (2002) Ciències del Treball (2001)
Dret (1992) Ciències del Treball (2001)