Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments URV
 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
Enginyeria Quimica Enginyeria Tècnica Industrial en Quimica Industrial

Enginyeria Quimica

Enginyeria Tècnica Industrial Mecanica
Enginyeria Quimica Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient
Enginyeria Tècnica Industrial en Quimica Industrial Enginyeria Quimica
Enginyeria Tècnica Industrial en Quimica Industrial Enginyeria Tècnica Industrial Mecanica
Enginyeria Tècnica Industrial en Quimica Industrial Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient