Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments URV
 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
E.T. en Informàtica de Sistemes (1992) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1992) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1992) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1998) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1998) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1998) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. en Informàtica de Sistemes (1998) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T. en Informàtica de Gestió (1992) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T. en Informàtica de Gestió (1992) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T. en Informàtica de Gestió (1992) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. en Informàtica de Gestió (1998) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T. en Informàtica de Gestió (1998) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T. en Informàtica de Gestió (1998) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. en Informàtica de Gestió (1998) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T. I en Electricitat (1993) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T. I en Electricitat (1993) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T. I en Electricitat (1993) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. I en Electricitat (1993) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T. I en Electricitat (2002) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)
E.T. I en Electricitat (2002) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T. I en Electricitat (2002) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T. I en Electricitat (2002) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T.I en Electrònica Industrial (1993) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T.I en Electrònica Industrial (1993) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T.I en Electrònica Industrial (1993) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T.I en Electrònica Industrial (1993) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T.I en Electrònica Industrial (2002) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T.I en Electrònica Industrial (2002) E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T.I en Electrònica Industrial (2002) E.T. en Informàtica de Gestió (1998)
E.T.I en Electrònica Industrial (2002) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003) E.T. en Informàtica de Sistemes (1998)
E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003)
E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003) E.T. I en Electricitat (2002)
E.T. Telecomunicació esp. Telemàtica (2003) E.T.I en Electrònica Industrial (2002)