Servei de Gestió Acadèmica
Taules de convalidació automàtiques
entre ensenyaments de diferents centres de la URV
 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

ENSENYAMENT ORIGEN

ENSENYAMENT DESTÍ
Enginyeria Química (pla 1993)
Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica (pla 2003)
Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial (pla 1993)
Enginyeria Química (pla 1993)
Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica (pla 2003)
Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial (pla 1993)
Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat (pla 2002) Enginyeria Química (pla 1993)
Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat (pla 2002) Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica (pla 2003)
Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial (pla 1993)
Enginyeria Química (pla 1993)
Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica (pla 2003)
Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial (pla 2002) Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial (pla 1993)