CFGS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Assignatura
Crèdits
Introducció a la Comptabilitat
6 T
Auditoria Comptable
6 T
Matemàtiques de le Operacions Financeres
6 OB
Direcció de Recursos Humans
6 OB
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa
6 OP
Lliure elecció
18 LE

CFGS: COMERÇ INTERNACIONAL A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Assignatura
Crèdits
Màrqueting Internacional
6 OP
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa
6 OP
Lliure elecció
18 LE

CFGS: GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Assignatura
Crèdits
Direcció de màrqueting
6 T
Introducció al màrqueting
6 OB
Investigació de mercats
6 OP
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa
6 OP
LLiure elecció
18 LE

CFGS: ANÀLISI I CONTROL A BIOTECNOLOGIA
Assignatura
Crèdits
Fonaments de química I
7,5 T
LLiure elecció
30 LE

CFGS: LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC A BIOTECNOLOGIA
Assignatura
Crèdits
Microbiologia I
7.5 T
Tècniques instrumentals bàsiques
4.5 T
Fisiologia animal
6 T
LLiure elecció
30 LE

CFGS: ANÀLISI I CONTROL A E.T. AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Química i control analític dels aliments
4.5 OB
La qualitat en els Laboratoris Agroalimentaris
4.5 OP
Pràctiques en empreses
6 OP
LLiure elecció
21 LE

CFGS: INDÚSTRIES DEL PROCÉS QUÍMIC A E.T. AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Automatizació de processos
4,5 OB
La qualitat en els Laboratoris Agroalimentaris
4.5 OP
Pràctiques en empreses
6 OP
Lliure elecció
21 LE

CFGS: MANTENIMENT D'EQUIPS INDUSTRIALS A E.T.I., ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Automatització industrial
9 T
Expressió Gràfica i disseny assistit per ordinador
6 T
Oficina tècnica
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS A E.T. EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Xarxes de computadors
6 T
Computadors
9 T
Administració de sistemes operatius
4,5 OB
Sistemes amb Micropocessadors
4,5 OB
LLiure elecció
21 LE

CFGS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES A TÍTOL PROPI EN GESTIÓ D'EMPRESES AERONÀUTIQUES I OPERACIONS AÈRIES
Assignatura
Crèdits
Economia, gestió i planificació II
13.5 OB
Informàtica I
9 OB

CFGS: EDUCACIÓ INFANTIL A MESTRE EDUCACIÓ ESPECIAL
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
19,5 LE

CFGS: FUTBOL A MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA
Assignatura
Crèdits
Bases biològiques i fisiològiques del moviment
6 T
Teoria i pràctica de l'acondicionament físic
6 T
LLiure elecció
19,5 LE

CFGS: IMATGE A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Assignatura
Crèdits
Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual
12 T
Tecnologia audiovisual i de la xarxa
12 T
Fotoperiodisme
6 OP

CFGS: PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS, RÀDIO I ESPECTACLES A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Assignatura
Crèdits
Tecnologia audiovisual i de la xarxa
12 T
Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual
12 T

CFGS: REALITZACIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Assignatura
Crèdits
Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual
12 T
Tecnologia audiovisual i de la xarxa
12 T

CFGS: SO A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Assignatura
Crèdits
Tecnologia audiovisual i de la xarxa
12 T
Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual
12 T

CFGS: SECRETARIAT A TURISME
Assignatura
Crèdits
Atenció al client
6 OP
LLiure elecció
18 LE

CFGS: SECRETARIAT A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
18 LE