CFGS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES A TURISME
Assignatura
Crèdits
Comptabilitat
6 T
Màrqueting Turístic
6 T
Gestió financera de les empreses turístiques
6 OP
LLiure elecció
18 LE

CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS A CIÈNCIES EMPRESARIALS
Assignatura
Crèdits
Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa
6 T
LLiure elecció
18 LE

CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS A E.T. DE TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT TELEMÀTICA
Assignatura
Crèdits
Sistemes operatius
4,5 T
Fonaments de telemàtica
6 T
Fonaments de la programació I
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: ANÀLISI I CONTROL A QUÍMICA
Assignatura
Crèdits
Operacions bàsiques
6 T
Experimentació en química analítica i química física II
7,5 T
Química analítica
4,5 T
Equilibri iònic en solució
6 T
Treball experimental
20 OP
LLiure elecció
32 LE

CFGS: ANÀLISI I CONTROL A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Química Analítica
6 T
Laboratori de Química I
6 T
Laboratori de Química II
6 T
Pràctiques en indústria
9 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES A FISIOTERÀPIA
Assignatura
Crèdits
Primers Auxilis
1,5 OP
Lliure elecció
21 LE

CFGS: AUTOMOCIÓ A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
Assignatura
Crèdits
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES A E.T. DE TELECOMUNICACIONS, ESPECIALITAT TELEMÀTICA
Assignatura
Crèdits
Sistemes operatius
4,5 T
Fonaments de telemàtica
6 T
Fonaments de la programació I
6 T
Fonaments de la programació II
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRÒNICS A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
Assignatura
Crèdits
Fonaments d'informàtica
6 T
Electrometria
4,5 T
Electrònica industrial I
9 T
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MECÀNICS A E.T AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Dibuix
6 T
LLiure elecció
21 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ A ARQUITECTURA
Assignatura
Crèdits
Construcció I
4,5 T
Construcció II
6 T
Geometria descriptiva II
7,5 T
Projectes I (equiparable a estudiant de mobilitat)
9 T
Càlcul numèric per a estructures arquitectòniques
4,5 OP
LLiure elecció
37,5 LE

CFGS: DIETÈTICA A E.T.AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Aliments i nutrició
4,5 OB
La qualitat en els laboratoris agroalimentaris
4,5 OP
LLiure elecció
21 LE

CFGS: DIETÈTICA A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: DISSENY I PRODUCCIÓ EDITORIAL A E.T.INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Economia i organització industrial
6 T
Pràctiques indústries
9 OP
LLiure elecció
24 LE

CFGS: DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS A E.T.INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Laboratori de química I
6 T
Laboratori de química II
6 T
Economia i organització industrial
6 T
Pràctiques indústries
9 OP
LLiure elecció
24 LE

CFGS: GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING A TURISME
Assignatura
Crèdits
Màrqueting turístic
6 T
Gestió de la comunicació i de la informació
6 OP
LLiure elecció
18 LE

CFGS: HIGIENE BUCODENTAL A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Pràctiques a la indústria
9 OP
Laboratori de química I
6 T
Laboratori de química II
6 T
Contaminació ambiental
3 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: INDÚSTRIES DE PROCÉS QUÍMIC A QUÍMICA
Assignatura
Crèdits
Estadística i programació
3 T
Operacions bàsiques
6 T
Experimentació en química analítica i química física II
7,5 T
LLiure elecció
32 LE

CFGS: INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
Assignatura
Crèdits
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador
6 T
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
Tècniques de comunicació professional
4,5 OP
Lliure elecció
22,5 LE

CFGS: INTEGRACIÓ SOCIAL A TREBALL SOCIAL
Assignatura
Crèdits
Metodologia de la Intervenció Social
7,5 T
Sociologia
7,5 T
Psicologia Bàsica
4,5 T
Psicologia Evolutiva
4,5 T
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
4,5 T
Treball Social i Marginació
4,5 OP
Treball Social i Discapacitat
4,5 OP
LLiure elecció
6 LE

CFGS: IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
Estructura i funció del cos humà
10,5 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: MANTENIMENT AEROMECÀNIC A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: MANTENIMENT D'EQUIPS INDUSTRIALS A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
Assignatura
Crèdits
Electrometria
4,5 T
Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador
6 T
Oficina tècnica
6 T
Dibuix industrial
6 OB
Manteniment industrial
4,5 OP
Sistemes automàtics
4,5 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: MANTENIMENT D'EQUIPS INDUSTRIALS A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
Assignatura
Crèdits
Expressió gràfica i DAO I
6 T
Fonaments tecnologia elèctrica
6 T
Tecnologia mecànica
6 T
Maquinària i manteniment
6 OP
Manteniment industrial
6 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
Assignatura
Crèdits
Seguretat i legalització elèctrica
4,5 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS A RELACIONS LABORALS
Assignatura
Crèdits
Dret de la seguretat i salut en el treball
6 T
Salut, seguretat i higiene
6 T
LLiure elecció
19,5 LE

CFGS: PRODUCCIÓ EN INDÚSTRIES D'ARTS GRÀFIQUES A E.T. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Economia i organització industrial
6 T
Pràctiques indústries
9 OP
LLiure elecció
24 LE

CFGS: QUÍMICA AMBIENTAL A E.T AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Gestió i Tractament de Residus en Indústries Alimentàries
4,5 OP
LLiure elecció
21 LE

CFGS: QUÍMICA AMBIENTAL A QUÍMICA
Assignatura
Crèdits
Operacions bàsiques
6 T
Experimentació en química analítica i química física II
7,5 T
Equilibri iònic en solució
6 T
Tècniques de comunicació en química
1,5 OP
Anàlisi i control ambiental
3 OP
Lliure elecció
32 LE

CFGS: QUÍMICA AMBIENTAL A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Química analítica
6 T
Laboratori de química I
6 T
Laboratori de química II
6 T
Contaminació ambiental
3 T
Pràctiques indústries
12 OP
Control i monitorització del medi ambient
6 OP
LLiure elecció
22 LE

CFGS: RADIOTERÀPIA A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
Estructura i funció del cos humà
10,5 T
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: REALITZACIÓ I PLANS D'OBRA A ARQUITECTURA
Assignatura
Crèdits
Construcció I
4,5 T
Construcció II
6 T
Lliure Elecció
37,5 LE

CFGS: SALUT AMBIENTAL A INFERMERIA
Assignatura
Crèdits
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL AUTOMÀTICS A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
Assignatura
Crèdits
Fonaments d'Informàtica
6 T
Electrometria
4,5 T
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
Sistemes automàtics
4,5 OP
Seguretat i legislació elèctrica
4,5 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS A E.T INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Fonaments d'Informàtica
6 T
Administració d'empreses i organització de la producció
6 T
Introducció als Sistemes Digitals
6 OB
Introducció a la Transmissió de Dades
6 OP
LLiure elecció
22,5 LE

CFGS: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS A E.T EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Introducció als Sistemes Operatius
6 T
LLiure elecció
21 LE