CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE 1R I 2N CICLE DE LA URV

Amb caràcter general, als alumnes que tinguin superat un CFGS, prèvia sol·licitud, se’ls podrà reconèixer la totalitat de crèdits lliures que han de cursar en els seus estudis.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE 1R I 2N CICLE URV

ASSIGNATURES
RECONEGUDES

Administració de Sistemes Informàtics Ciències Empresarials
Administració de Sistemes Informàtics ET Informàtica de Gestió
Administració de Sistemes Informàtics ET Informàtica de Sistemes
Administració de Sistemes Informàtics Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat en Telemàtica
Administració i Finances Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Finances Ciències Empresarials
Administració i Finances Gestió d'Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries
Administració i Finances Relacions Laborals
Administració i Finances Turisme
Agències de Viatge Turisme
Agències de Viatge Turisme Bettatur
Allotjament Turisme
Allotjament Turisme Bettatur
Anàlisi i control Biotecnologia
Anàlisi i control ET Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Anàlisi i control ET Industrial, especialitat Química Industrial
Anàlisi i control Química
Anatomia Patològica i Citologia Infermeria
Animació d'Activitats Físiques i Esportives Fisioteràpia
Animació d'Activitats Físiques i Esportives Mestre d'Educació Física
Animació Sociocultural
Educació Social
Animació Sociocultural Treball Social
Animació Turística Turisme
Animació Turística Turisme Bettatur
Automoció ET Industrial, especialitat en Mecànica
Comerç Internacional Administració i Direcció d'Empreses
Comerç Internacional Relacions Laborals
Construccions Metàl·liques ET Industrial, especialitat en Mecànica
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques ET Informàtica de Gestió
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques ET Informàtica de Sistemes
Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat en Telemàtica
Desenvolupament de Productes Electrònics ET Industrial, especialitat Electricitat
Desenvolupament de Productes Electrònics ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids i Manutenció ET Industrial, especialitat en Mecànica
Desenvolupament de Projectes Mecànics Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Desenvolupament de Projectes Mecànics ET Industrial, especialitat en Mecànica
Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció Arquitectura
Dietètica * Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Dietètica Infermeria
Disseny i Producció Editorial ET Industrial, especialitat Química Industrial
Documentació Sanitària Infermeria
Educació Infantil Mestre Educació Especial
Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins ET Industrial, especialitat Química Industrial
Futbol Mestre Educació Física
Gestió Comercial i Màrqueting Administració i Direcció d'Empreses
Gestió Comercial i Màrqueting
Ciències Empresarials
Gestió Comercial i Màrqueting Relacions Laborals
Gestió Comercial i Màrqueting Turisme
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Higiene Bucodental Infermeria
Imatge Publicitat i Relacions Públiques
Imatge per al Diagnòstic Infermeria
Indústria Alimentària ET Industrial, esp. Química Industrial
Indústries Alimentàries Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Indústries Alimentàries, adaptació Viticultura i Enologia Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Indústries de Procés de Pasta i Paper ET Industrial, especialitat Química Industrial
Indústries de Procés Químic Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Indústries de Procés Químic ET Industrial, especialitat Química Industrial
Indústries de Procés Químic Química
Informació i Comercialització Turístiques Turisme
Informació i Comercialització Turístiques Turisme Bettatur
Instal·lacions Electrotècniques ET Industrial, especialitat en Mecànica
Instal·lacions Electrotècniques ET Industrial, especialitat Electricitat
Instal·lacions Electrotècniques ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Integració Social
Educació Social
Integració Social Treball Social
Laboratori de Diagnòstic Clínic Biotecnologia
Manteniment Aeromecànic ET Industrial, especialitat Mecànica
Manteniment d'equips industrials ET Industrial, especialitat Electricitat
Manteniment d'equips industrials ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Manteniment d'equips industrials ET Industrial, especialitat Mecànica
Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés ET Industrial, especialitat Mecànica
Prevenció de Riscos Professionals ET Industrial, especialitat Electricitat
Prevenció de Riscos Professionals ET Industrial, especialitat Mecànica
Prevenció de Riscos Professionals Relacions Laborals
Producció d'Audiovisuals, ràdio i espectacles Publicitat i Relacions Públiques
Producció en Indústries d'Arts Gràfiques ET Industrial, especialitat Química Industrial
Producció per Mecanització ET Industrial, especialitat Mecànica
Química Ambiental Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
Química Ambiental Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial
Química Ambiental Química
Radioteràpia Diplomatura d'infermeria
Realització d'Audiovisuals i Espectacles Publicitat i Relacions Públiques
Realització i Plans d'Obra Arquitectura
Restauració Turisme
Restauració Turisme Bettatur
Salut ambiental Infermeria
Secretariat Turisme
Secretariat Turisme- Bettatur
Sistemes de regulació i control automàtics ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Sistemes de regulació i control automàtics ET Industrial, especialitat electricitat
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics ET Informàtica de Gestió
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics ET Informàtica de Sistemes
Sistemes de Telecomunicació i Informàtics Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat en Telemàtica
So Publicitat i Relacions Públiques

* Els alumnes que hagin cursat aquest cicle formatiu de grau superior poden obtenir reconeixement de crèdits per a l'estudi assenyalat, no obstant, aquest cicle no dóna accés a aquest ensenyament.

 CFGS: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL A EDUCACIÓ SOCIAL
Assignatura
Crèdits
Sociologia i Antropologia Social
4.5 T
Programes d'animació sociocultural
6 T
Projectes didàctics a institucions educatives no formals
4.5 OP
Animació sociocultural a la vellesa
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL A TREBALL SOCIAL
Assignatura
Crèdits
Sociologia
7.5 T
Metodologia d'Intervenció en Treball Social
7.5 T
Treball Social Comunitari
6 T
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: INTEGRACIÓ SOCIAL A EDUCACIÓ SOCIAL
Assignatura
Crèdits
Sociologia i Antropologia Social
4.5 T
Desadaptació social
4.5 T
Estratègies d'intervenció educativa
4.5 T
Serveis socials i polítiques d'integració social
4.5 OP
L'orientació laboral i sociolaboral I
4.5 OP
L'orientació laboral i sociolaboral II
4.5 OP
Intervenció educativa en el medi familiar
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRÒNICS A ET. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Tecnologia Electrònica I
4.5 T
Tecnologia Electrònica II
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
6 T
Fonaments Informàtica
6 T
Electrònica Digital I
7.5 T
Electrònica Digital II
6 T
Introducció als Sistemes Digitals
6 OB
Lliure Elecció
22.5 LECFGS: SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL AUTOMÀTICS A ET. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Automatització Industrial
9 T
Fonaments Informàtics
6 T
Regulació Automàtica
9 T
Tecnologia Electrònica I
4.5 T
Tecnologia Electrònica II
6 T
Màquines Elèctriques
6 OB
Informàtica Industrial I
4.5 OB
Lliure Elecció
22.5 LE


CFGS: INDÚSTRIES DE PROCÉS QUÍMIC A ET. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Economia i Organització Industrial
6 T
Laboratori d'Enginyeria Fluidodinàmica
3 T
Laboratori d'Enginyeria Tèrmica
3 T
Laboratori d'Enginyeria Química
6 T
Elements de Control
6 T
Laboratori de Química I
6 T
Laboratori de Química II
6 T
Lliure Elecció
24 LE


CFGS: INDÚSTRIES DE PROCÉS DE PASTA I PAPER A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT QUÍMICA INDUSTRIAL
Assignatura
Crèdits
Economia i Organització Industrial
6 T
Química Analítica
6 T
Laboratori d'Enginyeria Química
6 T
Laboratori de Química I
6 T
Laboratori de Química II
6 T
Lliure Elecció
24 LE


CFGS: INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES A ET. INDUSTRIAL, ESPECIALITAT ELECTRICITAT
Assignatura
Crèdits
Administració d'Empreses i Organització de la Producció
6 T
Electrometria
4.5 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
6 T
Fonaments d'Informàtica
6 T
Instal·lacions Elèctriques I
4.5 T
Instal·lacions Elèctriques II
4.5 T
Materials Elèctrics i Magnètics
4.5 T
Transport d'Energia Elèctrica
9 T
Lliure Elecció
22.5 LE


CFGS: AGÈNCIES DE VIATGE A TURISME
Assignatura
Crèdits
Comptabilitat
6 T
Organització d'Empreses i Recursos Humans
6 T
Màrqueting Turístic
6 T
Legislació Turística
6 T
Geografia destinacions Turístiques i Lleure
6 OB
Organització de Viatges
6 OP
Gestió i processos de producció Agències de Viatge
6 OP
Lliure Elecció
12 LE


CFGS: ALLOTJAMENT A TURISME
Assignatura
Crèdits
Organització d'Empreses i Recursos Humans
6 T
Màrqueting Turístic
6 T
Legislació Turística
6 T
Atenció al Client
6 OP
Gestió i processos de producció Hotelera
6 OP
Lliure Elecció
18 LE


CFGS: ANIMACIÓ TURÍSTICA A TURISME
Assignatura
Crèdits
Organització d'Empreses i Recursos Humans
6 T
Legislació Turística
6 T
Gestió i interpretació del Patrimoni
6 OP
Tècniques d'Animació Turística
6 OP
Lliure Elecció
18 LE


CFGS: INFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTIQUES A TURISME
Assignatura
Crèdits
Legislació Turística
6 T
Geografia de les destinacions Turístiques
6 OB
Disseny de Productes Turístiques
6 OP
Guia i creació d'Itineraris
6 OP
Gestió de la Comunicació i la Informació
6 OP
Lliure Elecció
18 LE


CFGS: RESTAURACIÓ A TURISME
Assignatura
Crèdits
Gestió d'Empreses
6 T
Legislació Turística
6 T
Marqueting Turístic
6 T
Organització d'Empreses i Recursos Humans
6 T
Gestió i Processos de Producció en Restauració
6 OP
Lliure Elecció
18 LE


CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS A ET INFORMÀTICA DE SISTEMES
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Introducció als Sistemes Operatius
6 T
Introducció a les Bases de Dades
4.5 T
Xarxes de Computadors
6 T
Administració de Sistemes Operatius
4,5 OB
Lliure Elecció
21 LECFGS: DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES A ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Introducció als Sistemes Operatius
6 T
Introducció a les Bases de Dades
4.5 T
Enginyeria del Software
12 T
Bases de Dades
6 OB
Lliure Elecció
21 LE


CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS A ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Introducció als Sistemes Operatius
6 T
Introducció a les Bases de Dades
4,5 T
Lliure Elecció
21 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES A ET INFORMÀTICA DE SISTEMES
Assignatura
Crèdits
Programació I
12 T
Introducció als Sistemes Operatius
6 T
Introducció a les Bases de Dades
4.5 T
Xarxes de Computadors
6 T
Bases de Dades
6 OB
Lliure Elecció
21 LECFGS: INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES A ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Qualitat en els laboratoris agroalimentaris
4.5 OP
Automatització de processos
4.5 OB
Pràctiques a Empreses
6 OP
Gestió i tractament de residus en Indústries Agroalimentàries
4.5 OP
Lliure Elecció
21 LE


CFGS: INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES, ADAPTACIÓ VITICULTURA I ENOLOGIA A ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Qualitat en els laboratoris agroalimentaris
4.5 OP
Automatització de Processos
4.5 OB
Pràctiques a empreses
6 OP
Gestió i tractament de residus en Indústries Agroalimentàries
4.5 OP
Introducció a la Viticultura
6 OP
Introducció a la Enologia
4.5 OP
Lliure Elecció
21 LE


CFGS: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES AGROPECUÀRIES A ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
Assignatura
Crèdits
Economia
9 T
Tecnologies Producció Vegetal
10.5 T
Pràctiques a empreses
6 OP
Lliure Elecció
21 LE


CFGS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES A CIÈNCIES EMPRESARIALS
Assignatura
Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa
6 T
Introducció a la Comptabilitat
6 T
Anàlisi dels Estats Financers
6 T
Direcció Financera I
6 T
Auditoria Comptable
6 OP
Direcció de Recursos Humans
6 OP
Lliure Elecció
18 LE

 


CFGS: ADMINISTRACIÓ I FINANCES A RELACIONS LABORALS
Assignatura
Crèdits
Comptabilitat
4.5 OP
Lliure Elecció
19.5 LE


CFGS: GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING A CIÈNCIES EMPRESARIALS
Assignatura
Crèdits
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa
6 T
Introducció al Màrqueting
6 T
Tècniques de Comunicació Comercial
6 T
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS A ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIONS EN TELEMÀTICA
Assignatura
Crèdits
Introducció als Computadors
7.5 T
Fonaments de Telemàtica
6 T
Electrònica Digital
6 T
Fonaments de la Programació I
6 T
Sistemes Operatius
4.5 T
Lliure elecció
22.5 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE FLUIDS I MANUTENCIÓ A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

Assignatura
Crèdits
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-1
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-2
6 T
Refrigeració i Climatització
9 OB
Hidràulica
9 OB
Lliure elecció
22.5 LE

CFGS: MANTENIMENT I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICI I PROCÉS A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

Assignatura
Crèdits
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-1
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-2
6 T
Refrigeració i Climatització
9 OB
Hidràulica
9 OB
Lliure elecció
22.5 LE

CFGS: CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

Assignatura
Crèdits
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-1
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-2
6 T
Fonaments de Ciència dels Materials
6 T
Lliure elecció
22.5 LE

CFGS: PRODUCCIÓ PER MECANITZACIÓ A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

Assignatura
Crèdits
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-1
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-2
6 T
Fonaments de Ciència dels Materials
6 T
Tecnologia Mecànica
6 T
Laboratori de Tecnologia Macànica
6 OB
Lliure elecció
21 LE

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES MECÀNICS A ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA

Assignatura
Crèdits
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-1
6 T
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador-2
6 T
Fonaments de Ciència dels Materials
6 T
Tecnologia Mecànica
6 T
Laboratori de Tecnologia Macànica
6 OB
Lliure elecció
21 LE

CFGS: ALLOTJAMENT A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
Màrqueting Turístic
6 T
Treball d'Especialització en Activitats Turístiques
4.5 OP
Qualitat de Servei
4.5 OP
Gestió Hotelera
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: INFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTIQUES A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
Estructura del Mercat Turístic
6 T
Treball d'Especialització en Activitats Turístiques
4.5 OP
Guia Informador Turístic
4.5 OP
Tècniques d'Anàlisi Turística
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: RESTAURACIÓ A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
Màrqueting Turístic
6 T
Treball d'Especialització en Activitats Turístiques
4.5 OP
Qualitat de Servei
4.5 OP
Tècniques d'Anàlisi Turística
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: ANIMACIÓ TURÍSTICA A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
Animació Turística
4.5 OP
Qualitat de Servei
4.5 OP
Treball d'Especialització en Activitats Turístiques
4.5 OP
Tècniques d'Anàlisi Turística
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: AGÈNCIES DE VIATGE A TURISME BETTATUR
Assignatura
Crèdits
Comptabilitat
6 T
Treball d'Especialització en Activitats Turístiques
4.5 OP
Gestió d'Agències de Viatges
4.5 OP
Qualitat de Servei
4.5 OP
Lliure Elecció
18 LE

CFGS: GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING A RELACIONS LABORALS
Assignatura
Crèdits
Lliure Elecció
19.5 LE

CFGS: ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES A MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA
Assignatura
Crèdits
Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
6 T
Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic
6 T
Didàctica de l'Educació Física I
4.5 T
Didàctica de l'Educació Física II
4.5 T
Habilitats Fisicoesportives
4.5 T
Fonaments dels Esports I (voleibol i esports de raqueta)
6 LE
Fonaments dels Esports II (atletisme i bàsquet)
6 LE
Fonaments dels Esports III (Futbol i activitats de lluita:Judo)
6 LE

CFGS: COMERÇ INTERNACIONAL A RELACIONS LABORALS
Assignatura
Crèdits
Lliure Elecció
19.5 LE