El/La BACU és la persona que pot donar-te informació i assessorament directe sobre qüestions que poden facilitar-te l'estada a la Universitat. És el punt d'informació primordial de la comunitat universitària i un excel·lent mitjà de comunicació per fer-nos arribar propostes, demandes, consultes, etc.

Aprofita't dels seus serveis i utilitza'l per demanar informació sobre els àmbits següents:

DINAMITZACIÓ I INSERCIÓ LABORAL – BORSA DE TREBALL

BORSA D’HABITATGE

OFICINA DE L'ESPORT

OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

ALTRES INFORMACIONS

Per últim, cal que sàpigues que tu també pots ser BACU si participes en el procés de selecció que es convoca cada any. El període de prestació de serveis va de l'1 d'octubre al 30 de setembre de l'any següent.

En procés d'actualització

BACU DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
Nom i Cognoms
Adelaida Fossas Garcia
Telèfon:
977 558090 Correu electrònic bacufcep@urv.cat
El/La trobareu:
Despatx del BACU de la facultat
En aquests horaris:
Dilluns: de 12:00 a 13:00, de 14:00 a 15:00 i de 18:00 a 20:00 hores
Dimarts: de 14:00 a 15:00 i de 17:00 a 20:00 hores
Dimecres: de 9:00 a 10:00 i de 12.00 a 15:00hores
Dijous: de 13:00 a 16:00 hores
Divendres: No té horari d'atenció

BACU DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
Nom i Cognoms
Jesús Sabaté Gallardo
Telèfon:
977 559801 Correu electrònic bacufcee@urv.cat
El/La trobareu:
Despatx annex a la consergeria de la Facultat
En aquests horaris:
Dilluns: de 14:00 a 17:00 hores
Dimarts: de 11:00 a 13:00 hores
Dimecres: de 14:00 a 18:00 hores
Dijous: de 15:00 a 18:00 hores
Divendres: de 9:00 a 12:00 hores

BACU DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
Nom i Cognoms
Rodolfo Rubén Salassa Boix
Telèfon:
977 558746 Correu electrònic bacufcj1@urv.cat
El/La trobareu:
Davant de la copisteria. sota la biblioteca de la facultat.
En aquests horaris:
Dilluns: de 10:00 a 13:00 hores
Dimarts: de 10:00 a 13:00 hores
Dimecres: de 10:00 a 13:00 hores
Dijous: de 10:00 a 13:00 hores
Divendres: de 10:00 a 13:00 hores

BACU DE LA FACULTAT DE LLETRES
Nom i Cognoms
Edgard Sansó Camps
Telèfon:
977 558717 Correu electrònic bacufll@urv.cat
El/La trobareu:
Aula d'Informàtica de la planta baixa
En aquests horaris:
Dilluns: de 10:00 a 11:00, de 13.00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 hores
Dimarts: de 10:00 a 11:00, de 12:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 hores
Dimecres: De 15:00 a 16:00
Dijous: de 11:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 hores
Divendres: De 12:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00

BACU DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT
Nom i Cognoms Lucía Tarro Sánchez
Telèfon:
977 759330 Correu electrònic bacufmcs@urv.cat
El/La trobareu:
Despatx de becaris (davant de Deganat)
En aquests horaris:
Dilluns: de 15:00 a 17:00 i de 18:30 a 19:30 hores
Dimarts: de 15:00 a 17:00 hores
Dimecres: de 15:00 a 17:00 hores
Dijous: de 15:00 a 17:00 i de 18:30 a 19:30 hores
Divendres: de 9:00 a 14:00 hores

BACU DE LA FACULTAT DE QUÍMICA
Nom i Cognoms
Narsés Molto Briet
Telèfon:
977 558717 Correu electrònic bacufq@urv.cat
El/La trobareu:
Sala de reunions de la Facultat de Química
En aquests horaris:
Dilluns: de 10:00 a 12:00 hores
Dimarts: de 9:00 a 12:00 hores
Dimecres: de 9:00 a 15:00 hores
Dijous: de 9:00 a 12:00 hores
Divendres: de 8:00 a 9:00 hores

BACU DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA
Nom i Cognoms
Jessica Canales Cervera
Telèfon:
977759887 Correu electrònic bacuetsa@urv.cat
El/La trobareu:
Sala de Gràfiques (Planta Baixa)
En aquests horaris:
Dilluns: de 15:00 a 16:00 hores
Dimarts: de 15:00 a 18:00 hores
Dimecres: de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 hores
Dijous: de 15:00 a 18:00 hores
Divendres: de 13:00 a 15:00 hores

BACU DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
Nom i Cognoms
Mariem Herrero Medina
Telèfon:
977 558603 Correu electrònic bacetse@estudiants.urv.cat
El/La trobareu:
Planta baixa, al costat de l'antiga copisteria
En aquests horaris:
Dilluns: de 8:00 a 10:00 i de 16:00 a 17:00 hores
Dimarts: de 08:00 a 14:00 i de 19:00 a 20:00 hores
Dimecres: de 8:00 a 10:00 hores
Dijous: de 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 17:00 hores
Divendres: No té horari d'atenció

BACU DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA
Nom i Cognoms
Jenny Murillo Acevedo
Telèfon:
977 559705 Correu electrònic bacetseq@estudiants.urv.es
El/La trobareu:
Despatx Sotsdirecció ETSEQ (al costat de l'Oficina de Suport a Direcció)
En aquests horaris:
Dilluns: No té horari d'atenció
Dimarts: de 8:30 a 15:00 hores
Dimecres: de 9:00 a 15:00 hores
Dijous: de 8:30 a 15:00 hores
Divendres: No té horari d'atenció

BACU DE LA FACULTAT D'ENOLOGIA
Nom i Cognoms
Gaspar Jiménez Bellido
Telèfon:
977 558682 Correu electrònic bacuee@urv.cat
El/La trobareu:
Deganat de la Facultat d'Enologia (3ª planta)
En aquests horaris*:
Dilluns: de 16:00 a 19:00 hores
Dimarts: de 10:00 a 11:00 i de 14:00 a 16:00 hores
Dimecres: de 12:00 a 15:00
Dijous: de 14:00 a 17:00 hores
Divendres: de 14:00 a 17:00 hores
  * a partir del 5 de desembre de 2008 de dilluns a divendres d'11:00 a 14:00 hores

BACU DE L'EU D'INFERMERIA
Nom i Cognoms
Aida Andreu Antolín
Telèfon:
977 250125 Correu electrònic bacueui@urv.cat
El/La trobareu:
Aula d'Informàtica de l'EUI
En aquests horaris:
Dilluns: de 12:00 a 15:00 hores
Dimarts: No té horari d'atenció
Dimecres: de 10:00 a 15:00 hores
Dijous: de 10:00 a 15:00 hores
Divendres: de 13:00 a 15:00 hores

BACU DE L'EU DE TURISME I OCI
Nom i Cognoms
Juan Vicente Salavert
Telèfon:
977 395624 Correu electrònic bacueuto@urv.cat
El/La trobareu:
Oficina dels becaris (1a planta)
En aquests horaris:
Dilluns: de 9:00 a 12:00 hores
Dimarts: de 9:00 a 11:00 i de 16:00 a 19:00 hores
Dimecres: de 11:00 a 12:00 i de 16:00 a 19:00 hores
Dijous: de 16:00 a 19:00 hores
Divendres: No té horari d'atenció

BACU DEL CAMPUS DE LES TERRES DE L'EBRE - CENTRE BETÀNIA
Nom i Cognoms
Anastasia Markaryants
Telèfon:
977 441144 Correu electrònic bacucte.betania@urv.cat
El/La trobareu:
Secretaria del centre
En aquests horaris:
Dilluns: de 12:00 a 14:00 hores
Dimarts: de 16:00 a 18:30 hores
Dimecres: de 8:00 a 14:00 hores
Dijous: De 12:00 a 14.00 i de 16:00 a 18:30 hores
Divendres: No té horari d'atenció

BACU DEL CAMPUS DE LES TERRES DE L'EBRE - CENTRE D'INFERMERIA
Nom i Cognoms
Maria Garcia Català
Telèfon:
977 519145 Correu electrònic bacucte.infermeria@urv.cat
El/La trobareu:
Secretaria del centre
En aquests horaris:
Dilluns: de 13:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 hores
Dimarts: de 16:00 a 19:00 hores
Dimecres: de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores
Dijous: de 16:00 a 19:00 hores
Divendres: no hi ha horari d'atenció

BACU DE L'OFES
Nom i Cognoms

Marc Vallvé Bernal

Nicolàs Torres Pitarch

Telèfon:
977 558483 Correu electrònic ofes@urv.cat
El/La trobareu:
A la F. de Ciències de l'Educació i Psicologia - Campus Sescelades, Ctra. de Valls, s/n de Tarragona
En aquests horaris:
Dilluns: de 16:00 a 21:00 hores
Dimarts: de 12:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores
Dimecres: d'11:00 a 14:00 i de 19:00 a 21:00 hores
Dijous: de 9:00 a 11:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores
Divendres: NO HI HA HORARI D'ATENCIÓ