ASSEGURANÇA VOLUNTÀRIA

Característiques de la pòlissa:
Objecte:
Garantir la cobertura dels accidents que puguin patir els estudiants, tant si tenen el seu origen en fets vinculats amb la seva condició d'estudiant, com si s'originen a la seva vida privada, durant les vint-i-quatre hores del dia.
Àmbit cobertura:
Mundial.
Efectes:
Les garanties tindran efecte des del 15 de setembre.
Garanties i capitals:
Defunció per accident

9.015,18 €

Invalidesa Permanent Absoluta per Accident

15.025,30€
Despeses mèdiques:
 • En centres de la Seguretat Social i concertats exclusivament a l'Estat espanyol i fins a un màxim de 365 dies
 • Despeses mèdiques en centres de lliure elecció, fins a
Il·limitades
1.202,02 €

Pèrdua de classes o matrícula:
 • Pèrdua de classes a partir de 20 dies consecutius de classes a conseqüència d'un accident, en concepte de classes particulars
 • Pèrdua de classes a partir de dos mesos consecutius de classes a conseqüència d'un accident, en concepte d'ajuda per a classes particulars,
  així com l'import de les assignatures que estiguis matriculat i de les quals no t'hagis pogut presentar a examen i l'import d'aquestes mateixes per al curs següent.
 • Pèrdua d'examen a conseqüència d'un accident esdevingut en un període de temps pròxim a la convocatòria: S'abonarà en aquest cas l'import de les assignatures matriculades i que no t'hagis pogut examinar en el present curs i el següent.
 • En el cas de pèrdua de matrícula del present curs i del següent, la indemnització màxima és de fins a

 


1.202,02 €

1.202,02 €1.803,04 €

Accident dins de pràctiques d'Empresa
Inclòs
Infortuni familiar per accident en transport públic o privat.
 • Per la mort del pare o de la mare
 • Per la mort d'ambdós progenitors

 

6.010,12 €
9.015,18€

Assistència en viatge per malaltia o accident. Viatges a fora d'Espanya, màxim 90 dies consecutius.

 • Assistència Sanitària, fins a
 • Trasllat sanitari fins al domicili habitual.
 • Trasllat d'un familiar en cas d'hospitalització.
 • Despeses d'estada d'aquest familiar, fins a
 • Repatriació per mort.
 • Servei d'informació de viatges.
 • Servei de missatges urgents.

 


1.202,02 €


30,05 €
(diaris màxim 10 dies)

Observacions:
En el cas que viatgeu a fora d'Espanya, truqueu al telèfon 91 350 98 04 (servei les 24 hores a cobrament revertit) sol·licitant el servei que calgui.

Tràmits per adherir-se a la pòlissa CUM LAUDE
Qui:
La poden subscriure tots els alumnes matriculats a la URV, que voluntàriament desitgin.
Quan:
 • En el moment de formalitzar la matrícula.
 • Posterior a la formalització de la matrícula.
On:
 • Sala d'Automatrícula del centre (alumnes nou accés); des de qualsevol lloc (la resta).
 • Correduria d'Assegurances Aon Gil y Carvajal: avinguda de Roma 15, 1er-3a, despatx 3r, 43005 Tarragona. Telèfon 977 221900. Fax 977 216 702.
Com:
 • Marcant-ho en el moment de la matrícula i abonant el rebut.
 • Contractant la pòlissa a la correduria: Aon Gil y Carvajal.
Cost:

Un únic pagament de 10,52 € per tots els conceptes.