ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Informació general

Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels seus objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària, de manera que permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els títols universitaris.

Per aconseguir aquesta finalitat, es va incrementar en més del doble el nombre de títols oficials, es van crear ensenyaments de sols segon cicle i es va instaurar un sistema obert de passarel·les que permeten a l’alumne, en alguns casos, el canvi de carrera i la reorientació de la seva trajectòria acadèmica.

Amb l’establiment dels complements de formació es pretén aconseguir que l’alumne, un cop hagi obtingut un títol de 1r cicle, pugui tenir accés al 2n cicle d’altres ensenyaments de 1r i 2n cicle o de només 2n cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de 1r i 2n cicle pot accedir al 2n cicle d’una altra carrera diferent de també 1r i 2n cicle, o de només 2n cicle.

Per tant, es poden donar els casos següents:

1) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.

p.e.:

Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.

L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses.

2) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.

p.e.:


Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa al 2n cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle).

L’alumne obtindrà el títol de Llicenciat en Química.

3) Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n cicle).

p.e.:

Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural. L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball Social i Llicenciat en Antropologia Social i Cultural.

4) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n cicle).

p.e.:


Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura de Psicologia passa a la llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle).

L’alumne obtindrà una titulació: Llicenciat en Psicopedagogia.

Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers només pot existir quan entre el primer cicle realitzat i el primer cicle dels estudis als quals s’accedeix hi ha un grau suficient de coincidència en el nivell formatiu acadèmic que permeti afrontar els estudis de segon cicle amb prou garantia d’èxit. És per aquesta raó que no tots els segons cicles tenen l’accés previst des de qualsevol primer cicle.

En altres ocasions, l’accés a un segon cicle diferent del de procedència pot ser directe, atès que, encara que les assignatures concretes dels primers cicles no siguin absolutament idèntiques, la formació global rebuda és adequada. Hi ha casos, però, en què cal completar la formació rebuda en el primer cicle amb alguns complements que existeixen en el primer cicle de l’ensenyament al qual es vol accedir. Aquestes activitats són anomenades complements de formació.

A continuació, es presenta un quadre sobre com aquest tema afecta els ensenyaments impartits actualment per la URV. Si desitgeu més informació, podeu visitar la pàgina http://dursi.gencat.net/ca/un/altres_estudis.htm#titulats, o contactar amb nosaltres a segonscicles@correu.urv.es .